Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Leven - Kinderopvang - zelfstandige groepsopvang

Zelfstandige groepsopvang

 

Wat

Een zelfstandige groepsopvang is een kleinschalige zelfstandige opvangvoorziening, waar kinderen in groepsverband worden opgevangen. Deze hebben minimaal 8 opvangplaatsen. Alle zelfstandige initiatieven voor groepsopvang hebben een attest van toezicht van Kind & Gezin.

 

 


Kwaliteit

Het attest van toezicht van K & G garandeert dat de instelling voldoet aan bepaalde minimale (wettelijke) voorwaarden. Heel belangrijk hierbij is de ruimte en inrichting, de veiligheid, de opvoedkundige benadering en de gezondheid van de kinderen. De opvanginstellingen worden bij de start door Kind & Gezin gecontroleerd en hierna worden ze gemiddeld om de 18 maanden onder de loep genomen. Het inspectieverslag kan via de voorziening of via Kind & Gezin opgevraagd worden.

 

 


Opvangmogelijkheden
De verantwoordelijke van het zelfstandig kinderdagverblijf beslist zelf over de openingsuren en over welke kinderen opgevangen worden. In een gesprek met de verantwoordelijke kan je nagaan of het opvangaanbod overeenstemt met jouw opvangbehoefte. Behalve dagopvang mogen deze instellingen ook nacht- en weekendopvang aanbieden, evenals opvang buiten de schooltijd of op vakantiedagen. Wanneer je kind specifieke zorgbehoeften heeft (vb. een gehandicapt of een licht ziek kind) bekijk je best samen met de verantwoordelijke de mogelijkheden.

 

 


Prijs
Evenals de openingsuren wordt ook de prijs van de opvang door de verantwoordelijke bepaald. Bij bepaalde initiatieven voor groepsopvang wordt de opvangprijs bepaald volgens het inkomen (IKG systeem). Dit moet echter wel duidelijk en op voorhand meegedeeld worden aan de ouders. Enkel wanneer de opvanginstelling over een attest van toezicht van K & G beschikt, kunnen de opvangkosten voor kinderen tot en met 12 jaar aangegeven worden bij de belastingsaangifte (=fiscaal aftrekbaar). Er wordt aan de ouders van die kinderen een fiscaal attest bezorgd. Het bedrag dat maximaal kan ingebracht worden is € 11,20  per dag en per kind.

 


Afspraken
Wanneer voor deze vorm van opvang gekozen wordt, is het van belang om niet alleen de gemaakte afspraken over de prijs, de uren en de vakantie contractueel vast te leggen, maar ook duidelijk te zijn over de verwachtingen die je als ouder hebt omtrent de omgang met je kind op het vlak van dagindeling, slaap- en eetgewoonten, spel, enz..