Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Gemeentehuis - Dienst Bevolking - Afgifte van administratieve stukken

 

Afgifte van administratieve stukken

 

Uittreksels uit bevolkingsregister (gezinssamenstelling).

Ieder kan een getuigschrift of een uittreksel uit het bevolkingsregister bekomen voor zover het inlichtingen bevat die op hem/haar persoonlijk betrekking hebben (*).

 

Inlichtingen uit het bevolkingsregister, zoals o.a. adressen, kunnen niet bekomen worden, tenzij in de gevallen voorzien in de wet (wet op privacy).

 

*Bewijs van woonst, nationaliteit, leven.