Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Gemeentehuis - Dienst Milieu - MER - MilieuEffectenRapport

 

Milieueffectrapport (MER)


‘Milieueffectrapportage’ is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen (projecten, plannen, beleidsvoornemens of programma's). Een milieueffectrapport (MER) wordt opgemaakt vóór de projecten of plannen worden uitgevoerd. Zo kunnen schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium worden ingeschat en opgevangen.

 

  • Een ‘plan-milieueffectrapport’ (plan-MER) wordt opgemaakt alvorens het plan of programma vastgesteld wordt.
  • Een ‘project-milieueffectrapport’ (project-MER) wordt opgemaakt alvorens een vergunning voor de mogelijk schadelijke activiteiten wordt verleend.


Bij de opmaak van een project-MER en een plan-MER is er een openbaar moment ('terinzagelegging‘) met inspraakmogelijkheid.

 

Meer info op de website natuur en milieu Vlaanderen.

 

Opzoeken van MER-dossiers kan men via de MER-databank van het Departement Omgeving Vlaanderen.

 

 

 

BEKENDMAKINGEN Onderzoek tot MER

 

 

 Dossiercode

 SCRPL17263

 Initiatiefnemer

 Metafox NV

 Studiebureau

 Consultes

 Inzage

 12 april 2018 tot vrijdag 11 mei 2018

 Plaats

 Stationsstraat 176 8850 Ardooie