Home | Sitemap | Disclaimer | Help (CTRL + scroll om in te zoomen)
Print Email RSS Feed Facebook
Header Image
U bent hier: Gemeentehuis - Dienst Burgerlijke Stand - Verkiezingen 2018 - Deelnemen als niet-Belg

 

 

Als niet-Belg deelnemen aan de verkiezingen van 2018

 


Burgers van vreemde origine die in Ardooie verblijven, kunnen zich inschrijven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018. Indien u zich al hebt ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 moet u zich voor de verkiezingen van 2018 niet opnieuw inschrijven. De inschrijving blijft gelden zolang u voldoet aan de voorwaarden en u niet afziet van uw hoedanigheid als kiezer. 

 


Voorwaarden: 


·  U bent onderdaan van een EU-lidstaat of u hebt minstens vijf jaar lang ononderbroken uw wettelijke hoofdverblijfplaats in België. 

·  U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van Ardooie op 1 augustus 2018. 

·  U bent minstens 18 jaar op de dag van de verkiezingen (14 oktober 2018). 

·  U bent niet uitgesloten of geschorst van het kiesrecht op 14 oktober 2018. 

 

 

Procedure: 

 

Indien u zich wil inschrijven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, moet u zich vóór 31 juli 2018 aanmelden bij de dienst bevolking in het gemeentehuis met uw identiteitskaart en een ingevuld aanvraagformulier EU-burger of niet EU-burger. Dit formulier kan u ook gratis verkrijgen op het gemeentehuis.

 

Onze dienst onderzoekt of u voldoet aan de voorwaarden. Indien positief, wordt u erkend als kiezer via een beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen.

 

U wordt persoonlijk van deze beslissing op de hoogte gebracht. 

 

 

Opgelet: 

 

Als u eenmaal ingeschreven bent als kiezer, bent u verplicht om te gaan stemmen. De inschrijving blijft geldig voor de volgende verkiezingen, op voorwaarde dat u aan de kiesvoorwaarden blijft voldoen.

 

Wenst u niet langer deel te nemen aan de verkiezingen, dan moet u schriftelijk afstand doen van uw hoedanigheid als kiezer.