Zoeken

Home  /  Bezoeken  /  Alle bezienswaardigheden  /  Herenhuis Vanden Bussche

Herenhuis Vanden Bussche

Voorheen

Brouwerswoning + brouwerij-mouterij + aanhorigheden + tuin en binnenkoer zijn thans beschermde monumenten.

Historisch waarde

De historische waarde van de brouwerij : een goed bewaard gebleven voorbeeld van een laat 19de-eeuws brouwerijcomplex in een middelgrote landbouwgemeente. Het geheel is uitstekend bewaard en omvat naast de brouwerij-mouterij, de brouwerswoning, het bureelgebouw en de privékapel. De brouwerswoning is gaaf bewaard en reflecteerd in zijn inplanting, verfijnde afwerking en rijke interieurs, met bewaard oorspronkelijk meubilair, de prestige van de brouwersfamilie.

Industrieel-archeologische waarde

De brouwerijgebouwen zijn een goed voorbeeld van een voormalige brouwerij-mouterij waarvan het laat 19de-eeuwse mouterijgedeelte nog vrij intact is bewaard en dit in zijn oorspronkelijke samenhang met de brouwerswoning. Het is een industrieel geheel met typische ligging in een dorpskern, waarvan de ruimtelijke structuur in belangrijke mate door de aanwezigheid van dit bedrijf werd bepaald.
De tuin en binnenkoer van de voormalige brouwerij Vanden Bussche zijn ontegensprekelijk verbonden met het brouwerijcomplex en zijn structuurbepalende elementen. Beiden, zowel de tuin als de binnenkoer zijn open ruimten, welke intrinsiek deel uitmaken van het familiale bedrijf, waar wonen en werken nauw met elkaar verweven waren, de tuin voor de ontspanning, de binnenkoer was de plaats waar de goederen konden gelost en geladen worden.

Locatie

Marktplein 7-9
8850 Ardooie

Link

 

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken