E-Loket burgerzaken


Op het digitaal loket kan je formulieren invullen en automatisch doorsturen naar het stadsbestuur voor verdere afhandeling.

Digitaal uittreksel strafregister

Bewijs goed zedelijk gedrag. Er bestaan 3 soorten uittreksels uit het strafregister.


Attesten burgerlijke stand

Allerhande afschriften registers burgerlijke stand, zoals geboorte, erkenning, adoptie, huwelijk, echtscheiding en nationaliteit.


Getuigschrift van woonst met historiek alle adressen

Het attest van woonplaatshistoriek vermeldt een historiek van alle domicilieadressen, zowel binnen als buiten Ardooie.


Getuigschrift van woonst met historiek adressen voor eigen gemeente

et attest van woonplaatshistoriek vermeldt een historiek van alle domicilieadressen binnen de gemeente Ardooie.


Uittreksel met gezinssamenstelling

Een attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.


Uittreksel inschrijving op adres

Uittreksel van inschrijving op adres bevatten enkel jouw adresgegevens.


Getuigschrift van leven

Het levensbewijs of attest van leven is een document waarmee u kunt aantonen dat u nog in leven bent.


Uittreksel historiek van de burgerlijke staat

Bij de dienst Burgerzaken kunt een kunt u historiek van burgerlijke staat bekomen.


Getuigschrift van nationaliteit

Het attest of bewijs van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.


Uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister met info wettelijke samenwoonst

Aanvraag van een digitaal uittreksel uit het bevolkingsregister.


Getuigschrift van woonst

Een attest van woonplaats (bewijs van woonst / attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.


Getuigschrift van woonst voor huwelijk

Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat je samen met je partner een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.


Laatste wilsbeschikking

Indien u voorheen al uw laatste wilsbeschikking (begraven worden, gecremeerd worden, etc...) bepaald hebt kunt u hier een attest van opvragen.Vul je formulier online in en stuur automatisch door naar het stadsbestuur voor verdere afhandeling.


Adreswijziging

De aangifte van adreswijziging dient binnen de 8 dagen, na het betrekken van de woning, in de gemeente van aankomst te gebeuren. Vul je formulier online in en stuur automatisch door naar het stadsbestuur voor verdere afhandeling. 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory