Zoeken

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Afschriften registers burgerlijke stand  /  Afschrift akte naamswijziging

Afschrift akte naamswijziging

Beschrijving

Door wilsuiting van de ouders of bij Koninklijk besluit kan er een naamswijziging optreden. De ambtenaar van de Burgerlijke Stand legt de naamswijziging vast in een officiële akte.

Onder bepaalde voorwaarden kunt u een afschrift of een uittreksel van de akte van naamsverandering aanvragen:

  • Een afschrift vermeldt de oorspronkelijke gegevens van de akte en de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
  • Een uittreksel vermeldt daarentegen enkel de actuele gegevens van de akte, zonder vermelding van de historiek van de staat van de persoon op wie de akte betrekking heeft. Op een uittreksel is dus enkel de huidige toestand van de gegevens zichtbaar. 

 Procedure

Je kunt een attest persoonlijk aanvragen aan het loket van de dienst burgerlijke stand.

Wat meebrengen?

Als u het document zelf ophaalt:

  •     uw eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning.
Als u het document voor iemand anders aanvraagt:

  •     een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart
  •     uw eigen identiteitskaart.

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken