Zoeken

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Uittreksels en afschriften – allerlei  /  Uittreksels uit het strafregister

Uittreksels uit het strafregister

Uittreksel strafregister / Bewijs goed zedelijk gedrag 

Soorten

Er bestaan 3 soorten uittreksels uit het strafregister:

 1. Model 1 - 595 (basismodel)
  Dit uittreksel dient voor het uitoefenen van een activiteit die niet onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.
 2. Model 1 - 596-1 (gereglementeerde activiteiten)
  Dit uittreksel dient voor een activiteit waarvoor de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden (vastgesteld bij wets- of verordeningsbepalingen) zijn gereglementeerd (o.a. wapenvergunning, schietsport,...)
 3. Model 2 - 596-2
  Dit uittreksel dient voor het uitoefenen van een activiteit die wel onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt (vb. kinderopvang, onderwijs,...)

Hoe aanvragen?

 • Vraag het uittreksel aan via het digitale loket of via de dienst secretariaat
  • als je bent ingeschreven in een Belgische gemeente
  • ongeacht of je het uittreksel in België of in het buitenland wil gebruiken.

 • Vraag het uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister
  • als je niet meer ingeschreven bent in een Belgische gemeente of ambtshalve bent uitgeschreven
  • Rechtspersonen (vennootschappen, vzw’s,…): een persoon gemachtigd om de rechtspersoon te vertegenwoordigen kan het uittreksel aanvragen.
  • Als je diplomaat bent en niet bent ingeschreven in een Belgische gemeente.
Dan dient u uw uittreksel aan te vragen per brief of per mail.
              FOD Justitie
              Centraal Strafregister
              Waterloolaan 115
             1000 Brussel
             E-mail: strafregister@just.fgov.be
Vermeld op uw aanvraag:
  • naam en voornaam
  • adres
  • geboortedatum en -plaats
  • handtekening
  • De reden van uw aanvraag
Voeg ook een kopie van uw identiteitskaart of paspoort bij.

Wat meebrengen?

Indien je het uittreksel aanvraagt bij het secretariaat dan breng je onderstaande mee:

 • Uw identiteitskaart.
 • Indien u het uittreksel niet persoonlijk kan ophalen, geeft u een volmachtformulier en een kopie van uw identiteitskaart mee met de persoon die uw document komt ophalen.

 

Digitaal loket:

Vul uw formulier online in en stuur automatisch door naar het stadsbestuur voor verdere afhandeling.

ONLINE AANVRAGEN


Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken