Arbeidskaart


Buitenlandse werknemers die als loontrekkende (met andere woorden met een arbeidsovereenkomst) in België willen werken, hebben een arbeidskaart nodig.
Voor sommigen niet-Belgen bestaan er echter ook uitzonderingen. 

Vrijstellingen, Wie?

  •  Alle burgers, afkomstig uit een lidstaatvan de Europese Unie of Europese Economische Ruimte, en hun gezinsleden,
  • Echtgenoot of partner van een Belg en in bezit van een attest van Immatriculatie of elektronische verblijfplaats.
  • Niet-Belgen met een permanente verblijfsvergunning (type B, C, D, F of F+),

Hoe aanvragen 

Aanvragen gebeuren via de modelformulierendie de gewestelijke diensten voor arbeidsbemiddeling ter beschikking stellen.

 Het volledige aanvraagdossier moet worden ingediend bij de Dienst Economische Migratie die bevoegd is voor de plaats waar de werknemer verblijft. Voor de provincie Oost- en West-Vlaanderen is dit het Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 60 te Gent 

Afhandeling

  • De dienst Economische Migratie in de betrokken provincie gaat na of het dossier formeel volledig is en alle benodigde documenten bevat,
  • Is het dossier volledig bevonden dan zal de dienst Economische Migratie in principe binnen de 10 dagen beslissen over de aanvraag,
  • Bij een positievebeslissing zal de arbeidskaart worden opgezonden naar de gemeente, die op hun beurt de betrokkene oproepen om zijn kaart af te halen bij de dienst Burgerzaken,
  • Bij een negatieve beslissing zal de dienst Economische Migratie een aangetekend schrijven sturen naar de betrokkene waarin de beslissing tot weigering wordt gemotiveerd, en waarbij de verschillende redenen worden opgesomd waarom de arbeidskaart A niet kan worden toegekend.

Nuttige Links 

  • Informatie en diensten van de overheid
  • Onlinedienst – werknemers buitenlandse nationaliteit
 

Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051 74 03 55
Fax 051 74 03 69 
bs@ardooie.be

Openingsuren

voormiddag namiddag
ma 09u00-12u00  13u30-17u00
di 09u00-12u00  gesloten
wo 09u00-12u00  13u30-17u00
do 09u00-12u00  gesloten
vr 09u00-12u00  13u30-17u00
za 09u00-12u00 gesloten
zo gesloten gesloten

Medewerkers

Marieke Damme
Tel 051 74 03 55
 
 
 
Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory