Zoeken

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Verkiezingen  /  Inschrijving EU-burger op kiezerslijst

Inschrijving EU-burger op kiezerslijst

Op zondag 26 mei 2019 zullen de leden van het Europees Parlement verkozen worden in de 27 lidstaten van de Europese Unie. Indien u een Europese burger bent die in België verblijft, kunt u in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zult u niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.

Op 26 mei 2019 zullen de Belgische kiezers ook hun vertegenwoordigers in de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten kiezen.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van uw gemeente moet ten laatste op 28 februari 2019 worden ingediend. Hiervoor dient u het formulier C/1 in te vullen en af te geven in het gemeentehuis, dienst bevolking. Het formulier C/1 kan u bekomen bij de dienst bevolking van het gemeentehuis of op de federale website voor de verkiezingen: www.verkiezingen.fgov.be

Het College van Burgemeester en Schepenen beslist vervolgens over uw erkenning als kiezer. Zodra uw inschrijving op de kiezerslijst wordt goedgekeurd, bent u wettelijk verplicht om op 26 mei 2019 te gaan stemmen. U kan dan niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst. Indien u later opnieuw wenst deel te nemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst, zal u de intrekking van uw inschrijving bij de gemeente waar u uw hoofdverblijfplaats heeft, kunnen aanvragen.

Indien u in het verleden al een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen heeft ingediend (bijvoorbeeld voor de Europese verkiezingen van 25 mei 2014) en u toen als kiezer erkend werd, hoeft u geen nieuwe aanvraag in te dienen. Uw inschrijving op de kiezerslijst blijft dan behouden en blijft voor alle toekomstige Europese verkiezingen geldig. 

Als Europese onderdaan kan u alle nodige informatie over de uitoefening van uw stemrecht en uw recht op verkiesbaarheid in België bij de verkiezing van het Europees Parlement op 26 mei 2019 vinden op volgende website: www.europeanelections.belgium.be.

Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051 74 03 55
Fax 051 74 03 69 
bs@ardooie.be

Openingsuren

voormiddag namiddag
ma 09u00-12u00  13u30-17u00
di 09u00-12u00  gesloten
wo 09u00-12u00  13u30-17u00
do 09u00-12u00  gesloten
vr 09u00-12u00  13u30-17u00
za 09u00-12u00 gesloten
zo gesloten gesloten

Medewerkers

Marieke Damme
Tel 051 74 03 55
 
 
 

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken