Zoeken

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Verkiezingen  /  Stemmen bij volmacht

Stemmen bij volmacht

In België geldt een opkomstplicht. Als je kiesgerechtigd bent, moet je verplicht deelnemen aan de verkiezingen. Als je niet in de mogelijkheid bent om zelf te stemmen, kan je een andere kiezer een volmacht geven. 

Wat?  

Wanneer je op zondag 26 mei 2019 niet persoonlijk kan gaan stemmen, kan je iemand in jouw naam een stem laten uitbrengen. In dit geval moet je wel de situatie die jou tegenhoudt om persoonlijk te stemmen aantonen met een attest en ook een volmachtformulier invullen. 

Voorwaarden 

Je kan een volmacht geven aan een andere kiezer naar keuze, maar:

 • Iedere kiezer kan slechts één volmacht krijgen.
 • Een Belgische kiezer kan geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer. (De volmachtdrager moet op de verkiezingsdatum namelijk kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.) 

De volgende kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven : 

 • De kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden
  Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest,
 • De kiezer die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven; die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden. Dit blijkt uit een attest van de werkgever,
 • De kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen
  De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven,
 • De kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert
  Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft,
 • De kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden
  Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid,
 • De studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven
  Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling,
 • De kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord.
  Dit blijkt uit een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming.

Procedure  

Het volmachtformulier wordt ingevuld en ondertekend door de volmachtgever (jijzelf) en de volmachtdrager (de persoon die in jouw plaats gaat stemmen). 
De volmachtdrager moet stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Dit kan dus betekenen dat de volmachtdrager in twee stembureaus moet stemmen (het eigen stembureau en het stembureau van de volmachtgever).
 
Het volmachtformulier kan worden afgehaald via de website Binnenlandse zaken en is ook gratis verkrijgbaar bij het gemeentebestuur.

Wat moet de volmachtdrager meenemen? 

De volmachtdrager geeft volgende documenten af aan de voorzitter: 
 • het ingevulde en ondertekende volmachtformulier; 
 • het attest dat de reden van jouw afwezigheid bewijst (vb.medisch attest, attest burgemeester, ...); 
 • jouw oproepingsbrief; 
 • zijn/haar eigen oproepingsbrief; 
 • zijn/haar eigen identiteitskaart. 

Meer info  

Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051 74 03 55
Fax 051 74 03 69 
bs@ardooie.be

Openingsuren

voormiddag namiddag
ma 09u00-12u00  13u30-17u00
di 09u00-12u00  gesloten
wo 09u00-12u00  13u30-17u00
do 09u00-12u00  gesloten
vr 09u00-12u00  13u30-17u00
za 09u00-12u00 gesloten
zo gesloten gesloten

Medewerkers

Marieke Damme
Tel 051 74 03 55
 
 
 

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken