Zoeken

Home  /  Leven  /  Burgerzaken  /  Verkiezingen  /  Stemmen bij volmacht

Stemmen bij volmacht

Als je op de verkiezingsdag niet zelf kan stemmen, kan je iemand in jouw plaats een stem laten uitbrengen. In tegenstelling tot de vorige verkiezingen moet er geen attest meer bij de volmacht gevoegd worden, maar wordt er op het volmachtformulier zelf geattesteerd.

Er zijn drie verschillende volmachtformulieren. Het volmachtformulier dat je moet gebruiken hangt af van je persoonlijke situatie.

 • Ben je Belg en 18-jaar of ouder dan gebruik je dit volmachtformulier
 • Ben je Belg en 16- of 17-jaar dan gebruik je dit volmachtformulier
 • Ben je inwoner, beschik je over de nationaliteit van een EU-land en ben je geregistreerd als EU-kiezer dan gebruik je dit volmachtformulier

Personen die een volmacht geven omwille van verblijf in het buitenland zonder bewijsstukken (vakantie) en omwille van een activiteit als zelfstandige zullen wel nog een verklaring op eer moeten ondertekenen.

Wie kan een volmacht geven aan wie?

 • Een Belgische kiezer (18-jaar of ouder) kan een volmacht geven aan een andere Belgische kiezer (18-jaar of ouder) uit zijn kieskring.
 • Een minderjarige kiezer kan een volmacht geven aan een andere Belgische kiezer of een EU-kiezer uit de kieskring.
 • Een EU-burger kan een volmacht geven aan een andere Belgische kiezer of een EU-kiezer uit de kieskring.

Voorwaarden 

Je kan een volmacht geven aan een andere kiezer naar keuze, maar:

 • Iemand kan slechts één volmacht krijgen.
 • Je kan geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer.

De volmachtkrijger moet op de verkiezingsdatum kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.

Wanneer kan je een volmacht geven?

Een EU burger of minderjarige kiezer kan niet op kandidaten voor de Kamer of het Vlaams Parlement stemmen. Bijgevolg kan een EU burger of minderjarige kiezer geen volmacht krijgen van een meerderjarige Belg. Een meerderjarige Belg kan wel een volmacht krijgen van een EU burger of minderjarige kiezer, aangezien hij/zij ook deelneemt aan de verkiezing voor het Europees Parlement.

Reden
Wat heb je nodig?
Moet je langskomen bij de dienst Burgerzaken?
Ziekte of handicap
Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de arts is opgenomen.
Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de arts is opgenomen.
Beroepsredenen (zowel binnen- als buitenland)
Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de werkgever is opgenomen.
Neen
Zelfstandige activiteit
Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de dienst Burgerzaken (die dit kan door middel van een verklaring op eer) is opgenomen.
Je kan het volledig ingevulde en ondertekende volmachtformulier samen met de volledig ingevulde en ondertekende verklaring op eer bezorgen aan de dienst Burgerzaken. Het volmachtformulier wordt vervolgens door de dienst Burgerzaken ondertekend en terugbezorgd.
Vrijheidsbeneming (gevangenis, psychiatrische instelling ...)
Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de betrokken instelling is opgenomen.
Neen
Geloofsovertuiging
Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de betrokken instelling is opgenomen.
Neen
Studieredenen
Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de onderwijsinstelling is opgenomen.
Neen
Verblijf in het buitenland
Een volledig ingevuld en ondertekend volmachtformulier waarin de bevestiging van de dienst Burgerzaken (die dit kan door middel van voorgelegde bewijsstukken of een verklaring op eer) is opgenomen.
Je kan het volledig ingevulde en ondertekende volmachtformulier samen met de volledig ingevulde en ondertekende verklaring op eer bezorgen aan de dienst Burgerzaken. Het volmachtformulier wordt vervolgens door de dienst Burgerzaken ondertekend en terugbezorgd.

Hoe?

Zowel jijzelf als de persoon die in jouw plaats gaat stemmen, vullen het volmachtformulier in.

Er zijn drie verschillende volmachtformulieren. Het volmachtformulier dat je moet gebruiken hangt af van je persoonlijke situatie.

 • Ben je Belg en 18-jaar of ouder dan gebruik je dit volmachtformulier
 • Ben je Belg en 16- of 17-jaar dan gebruik je dit volmachtformulier
 • Ben je inwoner, beschik je over de nationaliteit van een EU-land en ben je geregistreerd als EU-kiezer dan gebruik je dit volmachtformulier

Waar moet de volmachtkrijger stemmen? 

De persoon die in jouw plaats gaat stemmen, moet dit in het stembureau van de volmachtgever doen. Dit kan dus betekenen dat deze persoon in twee stembureaus moet stemmen (het eigen stembureau en het stembureau van de volmachtgever).

Wat moet de volmachtkrijger meenemen?

De persoon die in jouw plaats gaat stemmen, geeft volgende documenten af aan de voorzitter van het stembureau:

 • Het ingevulde en ondertekende volmachtformulier
 • Jouw oproepingsbrief
 • Zijn/haar eigen oproepingsbrief
 • Zijn/haar eigen identiteitskaart

Uitzonderingen

Bewijs van verhindering

Als het op de dag van de verkiezingen onmogelijk is om je aan te melden op het stembureau en je wil geen volmacht geven, dan kan je een bewijs van verhindering afgeven aan het onthaal van het stadhuis of de voorzitter van het stembureau. Hieronder staat een overzicht van de verschillende situaties en wat er moet worden binnengebracht. De ontvangen documenten om de afwezigheid te staven worden na de verkiezingen aan de vrederechter bezorgd.

Je bent ziek of om medische redenen niet in staat om te stemmen of er naartoe gebracht te worden
Oproepingsbrief + medisch attest
Studie
Oproepingsbrief + attest van de onderwijsinstelling
Je bent in het buitenland voor jouw beroep
Oproepingsbrief + attest van de werkgever
Je moet werken (in België)
Oproepingsbrief + attest van de werkgever
Je bent in het buitenland om privé (toeristische) redenen
Oproepingsbrief + bewijs van verblijf in het buitenland (vb. reisreservatie op naam)

Meer info  

Verkiezingen

Stemmen per volmacht

Bijlagen:


Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051 74 03 55
Fax 051 74 03 69 
bs@ardooie.be

Openingsuren

voormiddag namiddag
ma 09u00-12u00  13u30-17u00
di 09u00-12u00  gesloten
wo 09u00-12u00  13u30-17u00
do 09u00-12u00  gesloten
vr 09u00-12u00  13u30-17u00
za 09u00-12u00 gesloten
zo gesloten gesloten

Medewerkers

Marieke Damme
Tel 051 74 03 55
 
 
 

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken