Zoeken

Home  /  Leven  /  Werken en ondernemen  /  Landbouw en veehouderij  /  Veldkanon

Veldkanon

Ieder jaar worden door de landbouwers veldkanonnen ingezet tot bescherming van de teelten. De kanonnen worden met andere woorden gebruikt om vogels af te schrikken en produceren met tussenpozen een harde knal. 

Deze knallen worden soms als hinderlijk ervaren. 

De gemeente vraagt de landbouwers dan ook om evenwaardige alternatieven te voorzien. 

Het gebruik van een veldkanon is onderworpen aan de reglementering in het Algemeen Politiereglement – Afdeling 8.

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken