Wat is SAR?


Wat

De SAR (Senioren AdviesRaad) is een gemeentelijk adviesorgaan en stelt zich tot doel de coördinatie en de samenwerking te stimuleren tussen de seniorenorganisaties en de plaatselijke seniorendiensten. 

Doel

De SAR (Senioren AdviesRaad) stelt zich tot doel :
 
 • de coördinatie en de samenwerking te stimuleren tussen de seniorenorganisaties en de plaatselijke seniorendiensten;
 • alle aangelegenheden op plaatselijk vlak, die rechtstreeks of onrechtstreeks de senioren van de leefgemeenschap Ardooie-Koolskamp aanbelangen, te behandelen in de raad;
 • advies te verstrekken aan het gemeentebestuur en OCMW inzake seniorenbeleid hetzij op vraag, hetzij op eigen initiatief;

Samenstelling

In de SeniorenAdviesRaad (SAR) zetelen vertegenwoordigers van :
 • ALLE seniorenorganisaties uit Ardooie - Koolskamp, nl.:
  • LBG
  • NEOS - www.neosvzw.be
  • OKRA-Centrum
  • OKRA-Koolskamp
  • OKRA-Tasse
  • S-PLUS 
  • VL@S 
 • de plaatselijke seniorendiensten zoals :
  • Woon- en Zorg Centrum (WZC)
  • Thuisverzorgingsdienst
 Ambtshalve zijn de schepen met het seniorenbeleid onder zijn bevoegdheid en twee vertegenwoordigers van het OCMW waarnemend lid.

Ook een onafhankelijke zetelt in de adviesraad.

SeniorenAdviesRaad - Aanbreng thema's

 •     iedere inwoner van Ardooie-Koolskamp die de pensioenleeftijd heeft bereikt, kan onderwerpen aanbrengen. Lid zijn van een seniorenorganisatie is geen vereiste;
 •     de aanbreng kan gebeuren bij de voorzitter, secretaris of via een lid van de seniorenadviesraad;
 •     de aangebrachte onderwerpen worden steeds op de dagorde geplaatst van de eerstvolgende trimestriële vergadering of dringend behandeld door het dagelijks  bestuur;

Dagelijks Bestuur & Leden

 Een overzicht van de bestuursleden en leden;

Downloads


Contacten

Marleen Lepla
voorzitter SAR
  
Renaat Lemey
Kortrijksestraat 58
8850 Ardooie
secretaris SAR
 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory