Zoeken

Home  /  Over Ardooie  /  Over het gemeentebestuur  /  Gemeenteraad

Gemeenteraad

Om de zes jaar, op de tweede zondag van oktober, wordt de gemeenteraad gekozen door de stemgerechtigde inwoners van Ardooie.
Het aantal raadsleden wordt vastgesteld volgens het aantal inwoners van de gemeente en is steeds onpaar. 

In Ardooie bestaat de gemeenteraad uit 19 raadsleden, waaronder de burgemeester, de schepenen. 
De overige raadsleden ontvangen een rangorde op basis van stemresultaat en anciënniteit. 

De algemeen directeur woont steeds de vergaderingen bij en is verantwoordelijk voor de verslaggeving.

Zitting bijwonen?

De gemeenteraad vergadert in principe maandelijks.
 
De zittingen gaan door in de grote raadzaal van het gemeentehuis. 
 
Gemeenteraadszittingen zijn openbaar, maar er kan ook een gesloten gedeelte zijn. 

Huishoudelijk reglement en leden van de gemeenteraad

 
Agenda en verslagen gemeenteraad
 

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken