Gemeenteraad


Om de zes jaar, op de tweede zondag van oktober, wordt de gemeenteraad gekozen door de stemgerechtigde inwoners van Ardooie.
Het aantal raadsleden wordt vastgesteld volgens het aantal inwoners van de gemeente en is steeds onpaar. 

In Ardooie bestaat de gemeenteraad uit 19 raadsleden, waaronder de burgemeester, de schepenen. 
De overige raadsleden ontvangen een rangorde op basis van stemresultaat en anciënniteit. 

De algemeen directeur woont steeds de vergaderingen bij en is verantwoordelijk voor de verslaggeving.

Zitting bijwonen?

De gemeenteraad vergadert in principe maandelijks.
 
De zittingen gaan door in de grote raadzaal van het gemeentehuis. 
 
Gemeenteraadszittingen zijn openbaar, maar er kan ook een gesloten gedeelte zijn. 

Huishoudelijk reglement en leden van de gemeenteraad

 
Agenda en verslagen gemeenteraad
 
 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory