Het Vast Bureau


Het Decreet over het Lokaal Bestuur bepaalt dat in elk OCMW een vast bureau moet worden opgericht, als het uitvoerend orgaan van het OCMW.

Bevoegdheden

Het vast bureau bereidt de beraadslagingen en de besluiten van de OCMW-raad voor en voert de besluiten van de raad uit.
Het Decreet over het Lokaal Bestuur wijst aan het vast bureau een aantal specifieke bevoegdheden toe. Meer hierover bij het Agentschap Binnenlands bestuur.

samenstelling

De burgemeester en de schepenen zijn door hun benoeming en verkiezing van rechtswege de voorzitter en de leden van het vast bureau.
Het vast bureau bestaat dus uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen. De burgemeester, ook de burgemeester die buiten de raad is benoemd, is in alle gevallen stemgerechtigd in het vast bureau.

Vergaderingen

De vergaderingen van het Vast Bureau zijn niet openbaar.
 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory