Zoeken

Home  /  Over Ardooie  /  Over het gemeentebestuur  /  OCMW-Raad

OCMW-Raad

Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert maandelijks en neemt alle beleidsbeslissingen. De vergaderingen zijn openbaar, behalve voor de agendapunten over personen en individuele dossiers.  
 
Een aantal bevoegdheden delegeert de raad aan de vergaderingen van het Vast Bureau en de Bijzondere Comités.
 
Sinds januari 2019 zijn alle gemeenteraadsleden ook OCMW-raadslid. De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken