Zoeken

Home  /  Over Ardooie  /  Gemeentediensten en personeel  /  Meldpunt klokkenluider

Meldpunt klokkenluider

Op 18 november 2022 bekrachtigde de Vlaamse Regering een wijziging aan het Bestuursdecreet die de klokkenluidersregeling verscherpt.

De klokkenluidersregeling heeft als doel om personen te beschermen als zij informatie uit hun werkomgeving over inbreuken op geldende regelgeving melden. Klokkenluiders moeten hiervoor terecht kunnen bij veilige meldingskanalen.

Het intern meldpunt van de gemeente is het hoofd van het personeel (d.pillaert@ardooie.be).

Concreet betekent dit dat de algemeen directeur het eerste aanspreekpunt is bij klokkenluidersmeldingen.

Wil je iets melden over integriteit?

Heb je te maken met een mogelijke integriteitsschending?

Of heb je bedenkingen over deontologie in je werkomgeving? Dan kun je dit melden.

Want alle personeelsleden binnen de gemeente zijn gebonden aan de deontologische code.

Als personeelslid binnen de gemeente heb je klokkenluidersbescherming, zoals geregeld door het Bestuursdecreet.

Alle meldingen worden anoniem behandeld.

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken