Sociaal huis - OCMW


Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051/74.03.70
Fax 051/74.03.79 
info.ocmw@ardooie.be

Openingsuren

voormiddag namiddag
ma 09u00-12u00  op afspraak 
di 09u00-12u00  op afspraak 
wo 09u00-12u00  op afspraak 
do 09u00-12u00  op afspraak 
vr 09u00-12u00  op afspraak 
za gesloten gesloten
zo gesloten gesloten

Secretariaat

Martine Vanhaesebrouck
T 051740370
Martine Vanhaesebrouck, deeltijds administratief medewerker voor het algemeen secretariaat, staat in voor het telefonisch onthaal in de voormiddag en verzorgt talrijke ondersteunende taken onder de vorm van secretariaatswerk, facturatie, boekhouding, personeelsadministratie, opvolging patrimonium, notulering, enz.

Nathalie Schaessens
T 051740385
Nathalie Schaessens, deeltijds administratief medewerker voor de thuiszorg, staat in voor de dagelijkse contacten met de klanten van de thuiszorgdiensten, voor de planning van de thuiszorgdiensten en voor diverse administratieve taken die hiermee verbonden zijn.

Sociale dienst

Caroline De Bels
Hoofdmaatschappelijk werkster
T 051740376
Caroline houdt zich bezig met algemene sociale dienstverlening en schuldhulpverlening maar is ook onze contactpersoon voor de sociale woningen van het OCMW en voor de crisisopvang.
 
Nancy Steen
Maatschappelijk werkster
T 051740372
Nancy is verantwoordelijk voor de algemene sociale dienstverlening en schuldhulpverlening.

Brenda Bauwen
Maatschappelijk werkster
T 051740373
Brenda verzorgt het informatieloket en is vooral gespecialiseerd in alles omtrent zorg. Zij leidt de thuiszorgdienstverlening van het OCMW, in het bijzonder de dienst logistieke hulp (poetsdienst) en de dienst maaltijden aan huis. 
In overleg en intensieve samenwerking met diverse diensten stimuleert zij de zorg op maat voor elke zorgbehoevende.

Jennifer Rodrigues
Maatschappelijk werkster
T 051740380
Jennifer is het aanspreekpunt voor algemene sociale dienstverlening en schuldhulpverlening. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor alle dienstverlening aan asielzoekers of niet-Belgen.
 
Tine De Brabander
maatschappelijk werkster
T 051740374
Tine is verantwoordelijk voor de algemene sociale dienstverlening en schuldhulpverlening.

Bestuur
Terry Callens
Voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) 
T 051740371
Zitdag: elke woensdag 16u - 17u

Dominiek Pillaert
Algemeen Directeur
T 051744040
De Algemeen Directeur staat in voor de algemene en dagdagelijkse leiding van de organisatie.
Als hoofd van het personeel zorgt hij voor de coördinatie van de dagelijkse werking en streeft hij naar een efficiënte en effectieve dienstverlening naar burgers en cliënten.
Hij adviseert de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak en zorgt ervoor dat de genomen beslissingen uitgevoerd worden.
Hij neemt deel aan de vergaderingen van het bijzonder comité sociale dienst en vast bureau. 
Hij neemt eveneens deel in allerlei overlegorganen en onderhoudt de contacten met uiteenlopende externe overheden en organisaties.
Samen met de Financieel Directeur zorgt hij voor de ontwerpen van budget en meerjarenplannen.
De Algemeen Directeur is verantwoordelijk voor de personeelszaken, de boekhouding en het patrimonium en leidt de administratie.
In het kader van het lokaal sociaal beleid treedt de Algemeen Directeur beleidsondersteunend en coördinerend op.

Financieel Directeur
Veroniek Seynaeve
051740358
De Financieel Directeur staat samen met de Algemeen Directeur in voor het meerjarenplan en het budget, voert de boekhouding en verzorgt de financiële analyse en financiële advisering. 
Daarnaast voert zij de krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de raad met een financiële impact, het debiteurenbeheer uit, met inbegrip van de invordering van de ontvangsten. 
Zij dient de raad voor maatschappelijk welzijn in te lichten over elk feit dat de rechten van het OCMW schaadt. 
De Financieel Directeur rapporteert over deze taken aan de raad voor maatschappelijk welzijn.
 
 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory