Ardooie - een korte historiek


Voorwoord

Ardooie bestaat, na de fusie van 1977, uit twee deelgemeenten: Ardooie en Koolskamp , en twee buurtwijken: De Tassche en 't Veld.
Ardooie is een rustige, landelijke, gemeente gelegen in het hart van West-Vlaanderen, dicht bij Roeselare, Izegem en Tielt.
Op economisch vlak scoort Ardooie goed dank zij de diepvriesgroentenverwerkende bedrijven, de metaalverwerking, de textielconfectie, de veeteelt en veevoederverwerking. In 2002 en 2005 kreeg Ardooie van het weekblad Trends de prijs van de beste zakengemeente van België.
Kinderen kunnen er terecht in diverse onderwijsinstellingen.
Op sportief vlak komen de inwoners zeker aan hun trekken.
Het Kampioenschap van Vlaanderen (september) en de kermiscross (oktober) zijn twee van de belangrijkste sportevenementen.
Op cultureel vlak brengt de culturele raad met 'Ardooie Theatert' hoogstaande producties.
De zaterdag voor of op 11 november trekt jaarlijks de Sint-Maartensstoet door het centrum van Ardooie.
Diverse verenigingen zorgen eveneens voor een uitgebreid aanbod aan ontspanning.

Ontstaansgeschiedenis Ardooie-Koolskamp

De naam Ardooie is afkomstig van de Latijnse woorden 'ard' (aarde) en 'oy' (leegte) en betekent laaggelegen, waterachtig en vruchtbaar bouwland, gelegen in de onmiddellijke nabijheid van een bos en waterloop.
Koolskamp betekent een wijde open vlakte, op een hoogte.
Ardooie en Koolskamp verschijnen voor het eerst samen in historische bronnen in het jaar 847 toen beide villae van Hardoya en Coloscampus (oorspronkelijke schrijfwijze) werden geschonken door Karel de Kale aan de Benedictijnenabdij van Elnon (nu: Saint-Amand-les-Eaux, Frankrijk).
Een villa was een grote landbouwnederzetting met een gesloten economische structuur, die ongeveer overeenstemt met een huidig dorp (parochie of gemeente), waarin vele mansi (hoeven) lagen. De villa werd door één of andere heer, die het zogenaamde vroonhofland uitbaatte, bestuurd.
 

Links

Meer info over de gemeente Ardooie op de website van Onroerend Erfgoed.
 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory