Zoeken

Home  /  Over Ardooie  /  Nieuws  /  Mobiliteit Prinsendreef

Mobiliteit Prinsendreef

De gemeente wenst de verkeerscirculatie rond de Prinsendreef te wijzigen.
Volgende doelstellingen worden weerhouden 
  1. Zo weinig mogelijk conflictpunten tussen zwakke weggebruiker en gemotoriseerd verkeer
  2. Vlot en herkenbaar circulatieplan
  3. Ontharding en groen
  4. Creëren van een publieke ruimte
  5. Het inrichten van een mobipunt, ook wel een hoppinpunt genaamd, in samenwerking met De Lijn en de vervoersregio.*

Een mobipunt of hoppinpunt is een plaats waar verschillende mobiliteitsfuncties samenkomen zodat reizigers gemakkelijk kunnen overstappen van het ene op het andere vervoersmiddel. Je vindt er ondermeer een kwaliteitsvolle fietsenstalling, deelsystemen en een nabijgelegen halte voor openbaar vervoer.

Een vlotte mobiliteit in het dorpscentrum moet echter mogelijk blijven, zeker voor de zwakke weggebruiker. Daarom is er het voorstel om de Prinsendreef her in te inrichten. De straat zal niet meer toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer (met uitzondering van lijnbussen). 

Er komt éénrichtingsveerkeer in de Kortrijksestraat, tussen de Motestraat en de Prinsendreef. Gemotoriseerd verkeer uit de Beverensestraat wordt linksaf geleid.
Wie van de Brugstraat komt, richting de Prinsendreef, zal linksaf moeten. Daarom wordt het begin van de Motestraat verbreed. 

Het knippen van de Prinsendreef is een statement om in het centrum van de gemeente ruimte terug te geven aan de fietser en voetganger. Door de aanpassingen zal ook het sluipverkeer verminderen dat door het centrum van Ardooie rijdt om de verkeerslichten op de N37 te vermijden.

Burgers en omwonenden worden betrokken bij de herinrichting van de Prinsendreef. Zo was er een infovergadering op 8 september 2021. 

Straatwerken
Aanleg fietssuggestiestrook Stationsstraat...
Vrije Tijd  (7)
De Waterbek 2023...
Publieke raadpleging "PRUP Bedrijvigheid economische subregio Roeselare"...
Werving vrijwilligers Tele-Onthaal...
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Loket  (1)
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Afspraak maken bij een triagepost COVID-19...

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken