Nieuwe fase in Ventilus-project

 

De intendant van het Ventilus-project heeft zijn rapport beëindigd. Het college van burgemeester en schepenen van Ardooie blijft zich verzetten tegen de installatie van nieuwe bovengrondse hoogspanningsleidingen op haar grondgebied. Een alternatief tracé of de aanleg doorheen waterlopen werden nog onvoldoende onderzocht. 

Ventilus is een project van stroomnetbeheerder Ventilus en de Vlaamse overheid. Het project moet offshore windenergie van Jabbeke naar Izegem brengen. Dat is nodig om de energietransitie te realiseren tegen 2030 en perspectief te bieden voor de ontwikkelingen daarna. Het project leidt tot veel ongerustheid over straling en gezondheidsrisico's bij bewonersbewegingen. Er werd een intendant aangesteld, die nu zijn eindrapport voorstelt. 

Uit het eindrapport blijkt dat een bovengrondse hoogspanningslijn van 2 x 3 GW op dit ogenblik de enige technische oplossing is om een elektriciteitsnet uit te bouwen. Het college van burgemeester en schepenen van Ardooie heeft bij start van het project in 2019 een aantal voorstellen geformuleerd, waaronder een alternatief tracé via Koksijde naar Izegem en het gebruik van bestaande waterlopen en kanalen.

In het eindverslag van de intendant zijn de alternatieven voor het tracé van de hoogspanningsleidingen langs of doorheen bestaande waterlopen niet onderzocht. Het college van burgemeester en schepenen van Ardooie dringt er op aan dat alle mogelijke alternatieven worden onderzocht. Indien er geen alternatieve routes mogelijk zijn, dient resoluut de kaart van ondergrondse hoogspanningsleidingen getrokken te worden. Ardooie zal dit standpunt ook met klem duidelijk maken bij de Vlaamse regering.

  

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory