Zoeken

Home  /  Over Ardooie  /  Nieuws  /  Omhaling grofhuisvuil

Omhaling grofhuisvuil

Op initiatief en kosten van de gemeente Ardooie zal uitzonderlijk grofvuil (groot huisvuil) ingezameld worden op 29 en 30 september 2022.

Wat is grofvuil?

Grofvuil is alle huishoudelijk afval dat niet selectief wordt ingezameld en dat door zijn afmetingen te groot is om als restfractie te worden meegegeven.

Wat komt NIET in aanmerking?

  1. Afval van niet-particuliere afkomst (winkels, eenmanszaken, vrije beroepen, KMO’s en alle andere bedrijven)
  2. Alle afval dat selectief wordt ingezameld (huis aan huis of op het recyclagepark). De lijst staat in onderstaande tabel.
  3. Alles wat in een restafvalzak kan. Afval dat in een zak of kartonnen doos wordt aangeboden, komt niet in aanmerking. Enkel grotere stukken zijn grofvuil.

Hoe selecteer je grofvuil?

Herbruikbare materialen

Vooraleer je de materialen die je wil aanbieden als grofvuil buiten zet, dien je na te gaan of die al dan niet nog bruikbaar zijn. Bruikbare zaken kan je dan gratis aanbieden bij de Kringwinkel te Izegem. Eventueel komen zij die zelf ophalen. Contactgegevens: Kringwinkel, Lodewijk de Raetlaan 20 in Izegem tel. 051/31 34 81

Recycleerbare materialen
Alle materialen die selectief worden ingezameld (huis aan huis of via recyclagepark) horen niet thuis in het grofvuil. Deze materialen kunnen alleen op het recyclagepark of voor bepaalde soorten via de huis aan huis ophaling worden aangeboden.
Enkele voorbeelden van vaak voorkomende fouten:
Soort afvalJuiste verwijderingswijze
TuinafvalRecyclagepark
Bouwafval (lavabo's, bakstenen, bloempotten, wc-potten, ...)Recyclagepark
Timmerhout (paletten, houtresten, ...)Recyclagepark
Papier en kartonRecyclagepark of huis aan huis
PMDHuis aan huis
Niet vervuilde plastiekfoliesRecyclagepark
KGA (verfpotten, autobatterijen, TL-lampen, ...)Recyclagepark
Elektrische apparatenRecyclagepark
MatrassenRecyclagepark
Vlak glas (ruiten, spiegels, ...)Recyclagepark
Sinds vorig jaar mogen matrassen gratis aangeboden worden op het recyclagepark. Deze worden niet meer meegenomen met de grofvuilophaling.
Ramen, goten zijn niet gelijk aan grofvuil en worden daarom niet opgehaald.
Alle huishoudelijk brandbaar afval (versleten huisraad, bijvoorbeeld zetels) dat niet onder één van de vorige categorieën valt, mag beschouwd worden als grofvuil.

Wanneer zet ik het buiten?

Het grof vuil mag buiten geplaatst worden vanaf woensdag 28 september 2022 om 19u. Alle afval dat vroeger wordt buiten geplaatst, wordt aanzien als een sluikstort. De ophaling start op donderdag 29 september 2022 om 6u ’s ochtends.

Hoe aanbieden?

  1. Het brandbaar grofvuil en de oude metalen dienen gescheiden te worden aangeboden. Het behoort niet tot de taak van de ophaaldiensten uw afval aan de deur te sorteren. Het sorteren wordt door de burger uitgevoerd.
  2. Op het voetpad/berm voor de eigen woning plaatsen. Verzamelplaatsen zijn uit den boze en worden niet opgeruimd. Deze geven aanleiding tot het sluikstorten van niet-reglementair afval.
  3. In een makkelijk hanteerbare vorm. Hierbij zijn kartonnen dozen, zakken voor de brandbare fractie op het recyclagepark of andere zakken uit den boze.
  4. De ophaler moet vlot visueel kunnen vaststellen of het aangeboden afval voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Wie mag grofvuil aanbieden?

Enkel particulier afval uit Ardooie mag als grofvuil aangeboden worden. Afval geplaatst bij bedrijven of andere zelfstandigen en afkomstig van deze activiteit wordt niet opgeladen en wordt als sluikstort beschouwd. Dit soort afval kan op het recyclagepark worden aangeboden.

Enkele probleemgevallen

Sommige materialen worden niet als grofvuil beschouwd, maar worden ook niet meegenomen bij de wekelijkse huis-aan-huis ophalingen of kunnen ook niet op een recyclagepark worden aangeboden.
  1. Treinbielzen: de enige verwijderingswijze hiervoor is via een vergunde private inzamelaar. Het afval moet door de burger zelf naar deze plaatsen afgevoerd worden.
  2. Autobanden: deze kunnen naar een handelaar van banden worden gebracht. Via grofvuil of recyclageparken kunnen deze banden onmogelijk worden verwijderd.

Streng toezicht door de ophalers

Aan de ophalers werd gevraagd om de beschreven reglementen voor de grofvuilophaling streng toe te passen. Alle aangeboden afval dat niet voldoet aan de reglementeringen zal niet worden opgeladen. Wat blijft liggen na de ophaling wordt als sluikstort beschouwd en beboet. Daarom is het zeer belangrijk de opgegeven richtlijnen te volgen.

Info

Wenst u nog verdere info over de grofvuilophaling of twijfelt u bij de selectie van uw afval aarzel dan zeker niet het gemeentebestuur te contacteren via 051 74 03 64 of milieu@ardooie.be

Straatwerken
Aanleg fietssuggestiestrook Stationsstraat...
Vrije Tijd  (8)
De Waterbek 2024...
Publieke raadpleging "PRUP Bedrijvigheid economische subregio Roeselare"...
Werving vrijwilligers Tele-Onthaal...
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Loket  (1)
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Afspraak maken bij een triagepost COVID-19...

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken