Zoeken

Home  /  Over Ardooie  /  Nieuws  /  Openbaar onderzoek straatnamen

Openbaar onderzoek straatnamen

Het college van burgemeester en schepenen maakt hierbij bekend dat, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 28/01/1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, zoals gewijzigd bij decreet van 29/11/2002, een openbaar onderzoek wordt geopend.

Het openbaar onderzoek handelt over het toekennen van volgende nieuwe straatnamen:
  • Watertorenstraat
  • Molenaarsdreef
Deze straatnamen zijn voorlopig aanvaard door de gemeenteraad op 25 april 2022 voor de nieuwe openbare wegenis die wordt aangelegd in de verkaveling tussen Diksmuidse Boterweg en Steenstraat te Koolskamp.

Het openbaar onderzoek loopt gedurende een termijn van 30 dagen, van 27 april 2022 tot en met 26 mei 2022.

Eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen schriftelijk worden ingediend bij het College van Burgemeester en Schepenen, Polenplein 15, 89850 Ardooie uiterlijk 26 mei 2022

Straatwerken
Aanleg fietssuggestiestrook Stationsstraat...
Vrije Tijd  (8)
De Waterbek 2024...
Publieke raadpleging "PRUP Bedrijvigheid economische subregio Roeselare"...
Werving vrijwilligers Tele-Onthaal...
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Loket  (1)
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Afspraak maken bij een triagepost COVID-19...

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken