Ophaling grofvuil (groot huisvuil) op 14 en 15 oktober 2020

Op initiatief en kosten van de gemeente Ardooie zal uitzonderlijk nogmaals grofvuil (groot huisvuil) inzamelen op woensdag 14 en donderdag 15 oktober 2020.

Wat is grofvuil?

Grofvuil is alle huishoudelijk afval dat niet selectief wordt ingezameld en dat door zijn afmetingen te groot is om als restfractie te worden meegegeven. 
Dit houdt in dat afval van niet-particuliere afkomst (winkels, eenmanszaken, vrije beroepen, KMO’s en alle andere bedrijven) niet kan worden aangeboden.
Alle afval dat selectief wordt ingezameld (huis aan huis of op het recyclagepark) wordt niet als grofvuil beschouwd. Voorbeelden hiervan zijn: tuinafval, PMD, papier & karton, bouwafval (bv. een wc, een lavabo, houten planken van vaste constructies), vlak glas (spiegels of ruiten), ….
Alles wat in een restafvalzak kan, wordt niet als grofvuil beschouwd. Daarom wordt afval dat in een zak of kartonnen doos wordt aangeboden niet opgehaald. Enkel grotere stukken zijn grofvuil.

Hoe selecteer je grofvuil?

Herbruikbare materialen
Vooraleer je de materialen die je wenst aan te bieden als grofvuil buiten zet, dien je na te gaan of die al dan niet nog bruikbaar zijn. Bruikbare zaken kan je dan gratis aanbieden bij de Kringwinkel te Izegem. Eventueel komen zij die zelf ophalen.
Contactgegevens: Kringwinkel, Lodewijk de Raetlaan 20 te Izegem tel. 051/31 34 81

Recycleerbare materialen
Alle materialen die selectief worden ingezameld (huis aan huis of via recyclagepark) horen niet thuis in het grofvuil. Deze kunnen enkel op het recyclagepark of voor bepaalde soorten via de huis aan huis ophaling worden aangeboden.
Enkele voorbeelden van vaak voorkomende fouten:

 Soort afval  Juiste verwijderingswijze
 Tuinafval  Recyclagepark
 Bouwafval (lavabo’s, wc-potten, borden, bakstenen, aarden bloempotten, …)  Recyclagepark
 Timmerhout (palletten, houtresten, …)  Recyclagepark
 Papier & karton  Recyclagepark of huis aan huis
 PMD  Huis aan huis
 Niet vervuilde plastiekfolies  Recyclagepark
 KGA (verfpotten, autobatterijen, TL-lampen, …)  Recyclagepark
 Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)  Recyclagepark of de verkoper (bij aankoop nieuw toestel)
 Vlak glas (ruiten, spiegels, …)  Recyclagepark
 
Kleine materialen
Alle materialen die niet recycleerbaar zijn (restafval) maar in de normale restafvalzak passen, worden niet meegenomen met de grofvuilophaling. Ze dienen bij de wekelijkse restafval-ophaling (wekelijkse ophaling van het gewoon huisvuil) te worden aangeboden in de gele restafvalzak. Voorbeelden hiervan zijn o.a. klein onbruikbaar speelgoed, plastieken potjes, …
Hieruit volgt dat zakken of kartonnen dozen gevuld met dergelijke kleine materialen niet worden meegenomen met het grofvuil.
Enkel mobiele huisraad (bv. zetels) wordt opgehaald als grofvuil. 
Ramen, goten zijn niet gelijk aan grofvuil en worden bijgevolg niet opgehaald.

Grofvuil zelf
Alle huishoudelijk brandbaar afval (versleten huisraad) dat niet onder één der vorige categorieën kan worden geplaatst mag beschouwd worden als grofvuil. 
Tevens wordt ook het schroot van particuliere afkomst bij deze gelegenheid apart opgehaald. 

Tijdstip van aanbieden

Het grof vuil mag buiten geplaatst worden vanaf 13 oktober 2020 om 19u
Alle afval dat vroeger wordt buiten geplaatst wordt aanzien als een sluikstort.
De ophaling start om 6u00 ’s ochtends. 

Hoe aanbieden?

Het brandbaar grofvuil en de oude metalen dienen goed gescheiden te worden aangeboden. Het behoort niet tot de taak van de ophaaldiensten uw afval aan de deur te sorteren. Het sorteren wordt door de burger uitgevoerd. 
Steeds op het voetpad/berm voor eigen woning plaatsen. Verzamelplaatsen zijn uit den boze en worden niet opgeruimd!! Deze geven enkel aanleiding tot het sluikstorten van niet reglementair afval. 
Steeds aanbieden in een makkelijk hanteerbare vorm. Hierbij zijn kartonnen dozen, zakken voor de brandbare fractie op het recyclagepark of andere zakken uit den boze. De ophaler moet steeds direct visueel kunnen vaststellen of het aangeboden afval voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Wie mag grofvuil aanbieden?

Enkel particulier afval uit Ardooie mag als grofvuil aangeboden worden. Afval geplaatst bij bedrijven of andere zelfstandigen en afkomstig van deze activiteit wordt niet opgeladen en wordt als sluikstort beschouwd: dit soort afval kan op het recyclagepark worden aangeboden.

Enkele probleemgevallen

Sommige materialen worden niet als grofvuil beschouwd, maar worden ook niet meegenomen bij de wekelijkse huis-aan-huis ophalingen of kunnen ook niet op een recyclagepark worden aangeboden. 
Een voorbeeld hiervan zijn treinbielzen. De enige verwijderingswijze hiervoor is via een vergunde private inzamelaar. Het afval dient door de burger zelf naar deze plaatsen te worden afgevoerd. 
Ook worden geregeld autobanden aangeboden. Deze kunnen naar een handelaar van banden worden gebracht. Via grofvuil of recyclageparken kunnen deze banden onmogelijk worden verwijderd.

Streng toezicht door de ophalers

Aan de ophalers werd gevraagd om de beschreven reglementen voor de grofvuilophaling streng toe te passen. Alle aangeboden afval dat niet voldoet aan de reglementeringen zal niet worden opgeladen. Wat blijft liggen na de ophaling wordt als sluikstort beschouwd en beboet. Daarom is het zeer belangrijk de opgegeven richtlijnen te volgen.

Info

Wenst u nog verdere info over de grofvuilophaling of twijfelt u bij de selectie van uw afval aarzel dan zeker niet de gemeente te contacteren. 
051 74 03 64 - of mail naar milieu@ardooie.be


 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory