Zoeken

Home  /  Over Ardooie  /  Nieuws  /  PFAS-vervuiling Sioen Industries

PFAS-vervuiling Sioen Industries

Het gemeentebestuur werd op de hoogte gebracht van PFAS-vervuiling rond het terrein van Sioen Industries.

Op basis van een verkennend bodemonderzoek wordt vastgesteld dat de PFAS-waarden beperkt zijn. Verder onderzoek door OVAM is echter nodig. In afwachting van gedetailleerde gegevens adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. De omwonenden in een straal van 500 meter rond de site werden via een bewonersbrief geïnformeerd over deze voorzorgsmaatregelen.

Het onderzoek werd uitgevoerd omdat er in 1991 relatief grote hoeveelheden blusschuim gebruikt werden bij het bestrijden van een bedrijfsbrand.

Alle info rond de PFAS-vervuiling vindt u hier.

Straatwerken
Aanleg fietssuggestiestrook Stationsstraat...
Vrije Tijd  (7)
De Waterbek 2023...
Publieke raadpleging "PRUP Bedrijvigheid economische subregio Roeselare"...
Werving vrijwilligers Tele-Onthaal...
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Loket  (1)
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Afspraak maken bij een triagepost COVID-19...

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken