Projectoproep ontharding, vergroening, groendaken & groengevels

Dit voorjaar lanceren het Departement Omgeving en het Agentschap Natuur en Bos de drie projectoproepen ‘Proeftuinen ontharding’, ‘Lokale vergroeningsprojecten’ en ‘Groendaken en groengevels’. Deze projecten moeten ervoor zorgen dat onze leefomgeving klimaatrobuuster, leefbaarder en duurzamer wordt.  Door harde oppervlakken te verwijderen, natuurarme omgevingen te vergroenen en daken en gevels nuttig te gebruiken door ze te beplanten, zetten we een stap in de goede richting. We krijgen een betere waterhuishouding, de omgeving wordt leefbaarder, de biodiversiteit neemt toe, de strijd met fijn stof wordt aangegaan, en zo veel meer. 

De vele verschillende lokale ingrepen dragen samen bij tot een veel aangenamere en gezondere leefomgeving.

Projecten in het kort:

  • Proeftuinen ontharding: 
    verwijder beton, asfalt of gebouwen en laat de bodem opnieuw ademen
  • Lokale vergroeningsprojecten: 
    maak van een natuurarme omgeving een aangename groene omgeving
  • Aanleg groendaken en groengevels:
    gebruik daken en gevels nuttig, beplant ze! Dit zal zorgen voor meer biodiversiteit, opvang van fijn stof en een waterbufferende werking

Overheden, (burger)verenigingen, organisaties, bedrijven en scholen kunnen voor bovenstaande projecten tot 15 mei 2019 voor 12h een subsidieaanvraag indienen. De subsidie kan tot 75% van de kosten dekken en bedraagt maximum 250.000€.

Lees er alles over op de website van het Departement Omgeving.


 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory