Zoeken

Home  /  Over Ardooie  /  Nieuws  /  PRUP Tombrugstraat-Zuid

PRUP Tombrugstraat-Zuid

De provincie maakt, in samenwerking met de gemeente Ardooie, het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Tombrugstraat-Zuid’ op.

Met dit PRUP wil de provincie tegemoet komen aan de vraag tot uitbreiding van het diepvriesgroenten verwerkend bedrijf Dicogel-Begro nv.
Het PRUP werd goedgekeurd door de deputatie op 6 mei 2021.

Er wordt daarna een periode van publieke raadpleging georganiseerd, van 17 mei 2021 tot en met 16 juli 2021.
Tijdens de publieke raadpleging kan iedereen de documenten inkijken en ideeën en opmerkingen geven over de start- en procesnota.
Hoe men de documenten kan inkijken en/of een reactie indienen is te lezen op de website van dit PRUP: www.west-vlaanderen.be/rupTombrugstraatzuid.

Er wordt tijdens de periode van publieke raadpleging op woensdag 9 juni 2021 een infomarkt georganiseerd en op dinsdag 15 juni 2021 digitale toelichting (webinar) gegeven over dit plan. U kunt aan beide infomomenten deelnemen of aan één van de twee momenten. Om alles conform de coronamaatregelen te laten verlopen en het aantal deelnemers te kunnen inschatten is inschrijven voor het fysiek en/of digitaal moment verplicht.
Dit kan via het inschrijvingsformulier op de website van dit PRUP www.west-vlaanderen.be/rupTombrugstraatzuid.

Straatwerken
Aanleg fietssuggestiestrook Stationsstraat...
Vrije Tijd  (7)
De Waterbek 2023...
Publieke raadpleging "PRUP Bedrijvigheid economische subregio Roeselare"...
Werving vrijwilligers Tele-Onthaal...
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Loket  (1)
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Afspraak maken bij een triagepost COVID-19...

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken