Zoeken

Op 18 april 2023 publiceerde de Vlaamse Regering een voorontwerp van Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) rond het Ventilus-project. Dat voorontwerp werd overgemaakt aan diverse adviesinstanties, waaronder de gemeente Ardooie.

Het gemeentebestuur heeft een negatief advies op dit voorontwerp gegeven.

Vanmiddag vond er een vergadering plaats waarop het gemeentebestuur, samen met een advocaat, ons standpunt verdedigd bij de Vlaamse Regering. Daarna zal de Vlaamse Regering beslissen of zij het RUP voorlopig vaststelt (al dan niet na aanpassingen).

Wordt het RUP voorlopig vastgesteld, dan zal er een openbaar onderzoek volgen. Dat openbaar onderzoek zal minstens 60 dagen duren. Binnen die periode wordt een informatievergadering voor inwoners georganiseerd.

Bekijk het voorontwerp hier.

Straatwerken
Aanleg fietssuggestiestrook Stationsstraat...
Vrije Tijd  (8)
De Waterbek 2024...
Publieke raadpleging "PRUP Bedrijvigheid economische subregio Roeselare"...
Werving vrijwilligers Tele-Onthaal...
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Loket  (1)
WIJ WERKEN OP AFSPRAAK...
Afspraak maken bij een triagepost COVID-19...

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken