Werk je met seizoenarbeiders, opgelet nieuw Politiebesluit!

 • Het moment om te beoordelen uit welke zone (groen, oranje, rood) een seizoenarbeider komt, wordt vastgesteld op het ogenblik van de inschrijving van de seizoenarbeider in de gemeente.
 • Wanneer een seizoenarbeider positief wordt getest op COVID-19 op een land- en tuinbouwbedrijf, is de werkgever verplicht om de ganse bubbel van maximum 10 personen te laten testen op COVID-19. Deze bubbel van maximum 10 personen wordt verplicht apart te werken op het tuinbedrijf tot de uitslagen van de COVID-test gekend zijn. Zij mogen in afwachting van de uitslagen van de test niet in de buurt komen van andere arbeiders.
 • U kan als werkgever beroep doen op uw eigen Arbeidsgeneeskundige Dienst van de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (zoals CLB, Idewe, Attentia, Securex…) waar u als werkgever bent aangesloten om uw seizoenarbeiders op het bedrijf te laten testen.
 • Wij vragen met aandrang om als werkgever goede afspraken met de seizoenarbeiders te maken met betrekking tot het winkelen. Er wordt door de Nationale Veiligheidsraad verboden om met meerdere personen tegelijkertijd te gaan winkelen. De naleving met betrekking tot het dragen van een mondmaskers moet nageleefd worden wanneer de seizoenarbeider zich op drukke plaatsen begeeft, dus ook tijdens het winkelen.
 • Vanuit het paritair comité voor het tuinbouwbedrijf werd op 7 juli twee cao’s afgesproken die algemeen bindend zijn verklaard en gaan over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan (met o.a. temperatuurmeting) en de vaststelling van de preventiechecklisten.

Bijkomende nuttige informatiebronnen

 • Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken
       Lijst met kleurencodes per land

 • Veilig aan de slag

 • Federale Overheidsdienst Volksgezondheid

 • Agentschap Integratie & Inburgering
       Coronavirus: meertalige informatie

 • Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid Arbeid en Sociaal Overleg
       Preventiechecklist COVID-19 Landbouw
       Preventiechecklist COVID-19 Seizoensarbeid
       Preventiechecklist COVID-19 Huisvesting seizoensarbeiders

 • Boerenbond
       Personeel en tewerkstelling: veelgestelde vragen

 • Werkers

Politiebesluit waarnemend gouverneur West-Vlaanderen ivm seizoenarbeid

  

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory