Provincie West-Vlaanderen


TWEEDE PARTIËLE HERZIENING PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN WEST-VLAANDEREN

 

BEKENDMAKING VAN HET OPENBAAR ONDERZOEK

Overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in het bijzonder artikel 2.1.10 §1,maakt de deputatie van de provincie West-Vlaanderen bekend dat het ontwerp van tweede partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen, dat voorlopig vastgesteld werd door de provincieraad in zitting van 28/02/2019, ter inzage ligt vanaf 15/03/2019 tot en met 12/06/2019 op het provinciehuis Boeverbos, dienst Ruimtelijke Planning, lokaal 3.01, Koning Leopold 111-laan 41, 8200 Sint-Andries, elke werkdag van 9u tot 12u en van 13u30 tot 17u en op het gemeentehuis/stadhuis van elke West-Vlaamse gemeente.

Als u bij dit plan adviezen, bezwaren of opmerkingen wilt formuleren, dan moet u die per aangetekende brief verzenden aan de voorzitter van de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, p/a provinciehuis Boeverbos - lokaal 3.01, Koning Leopold 111-laan 41, 8200 Sint-Andries of digitaal naar procoro@west-vlaanderen.be, uiterlijk op 12/06/2019. U kan dit ook afgeven tegen ontvangstbewijs uiterlijk op 12/06/2019 bij deze commissie of op het gemeentehuis/stadhuis van een West-Vlaamse gemeente.
 
Documenten en de folder zijn ook raadpleegbaar op de provinciale website.
 

 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory