Zoeken

Home  /  Over Ardooie  /  Projecten  /  Beverensestraat - riolering

Beverensestraat - riolering

WAT GEBEURT ER?

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Hellestraat, een deel van de Sprietstraat en een deel van de Beverensestraat (tussen Sprietstraat en Kortrijksestraat). 

In een dubbel rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Zo kan wateroverlast vermeden worden, die veroorzaakt wordt wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken. Een 2e belangrijke reden: regenwater dat in een riolering afgevoerd wordt, verdunt het afvalwater dat op de zuiveringsinstallaties toekomt. Daardoor vermindert het rendement van het waterzuiveringsproces.

WANNEER BEGINNEN DE WERKEN?

Voorjaar 2024

WANNEER ZIJN DE WERKEN GEDAAN?

Zomer 2025

IN WELKE FASE ZIT HET PROJECT?

Het project zit in fase 4. 
  • Fase 1: planning en budgettering 
  • Fase 2: goedkeuren plannen
  • Fase 3: keuze aannemer
  • Fase 4: werken door nutsmaatschappijen
  • Fase 5: rioleringswerken, opgedeeld in 3 fases:
Hellestraat
deel Beverensestraat
deel Sprietstraat
  • Fase 6: private afkoppelingswerken

HOEVEEL KOST DIT?

€ 1.200.000 waarvan € 500.000 betoelaagd

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken