Beverensestraat - riolering


WAT GEBEURT ER?

Er wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Hellestraat, een deel van de Sprietstraat en een deel van de Beverensestraat (tussen Sprietstraat en Kortrijksestraat). 

In een dubbel rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Zo kan wateroverlast vermeden worden, die veroorzaakt wordt wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken. Een 2e belangrijke reden: regenwater dat in een riolering afgevoerd wordt, verdunt het afvalwater dat op de zuiveringsinstallaties toekomt. Daardoor vermindert het rendement van het waterzuiveringsproces.

WANNEER BEGINNEN DE WERKEN?

Vermoedelijk 2023

WANNEER ZIJN DE WERKEN GEDAAN?

Later te bepalen

IN WELKE FASE ZIT HET PROJECT?

Het project zit in fase 1. 
  • Fase 1: planning en budgettering 
  • Fase 2: goedkeuren plannen
  • Fase 3: keuze aannemer
  • Fase 4: werken door nutsmaatschappijen
  • Fase 5: rioleringswerken, opgedeeld in 3 fases:
Hellestraat
deel Beverensestraat
deel Sprietstraat
  • Fase 6: private afkoppelingswerken

HOEVEEL KOST DIT?

€ 1.200.000 waarvan € 500.000 betoelaagd
 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory