Fietstracé Beverensestraat - Roeselare


WAT GEBEURT ER?

Er komt een veilige fietsverbinding van Ardooie naar Roeselare. Via het Fietsfonds is goedkeuring ontvangen voor de aanleg van een fietsverbinding vanaf de Beverensestraat tot de R32 in Roeselare en verder tot aan de autokeuring. 

WANNEER BEGINNEN DE WERKEN?

Vermoedelijk 2023 

WANNEER ZIJN DE WERKEN GEDAAN?

Later te bepalen

IN WELKE FASE ZIT HET PROJECT?

Het project zit in de 1e fase. De startnota om subsidie aan te vragen bij het BFF is opgemaakt.
  • Fase 1: aanstellen studiebureau
  • Fase 2: goedkeuring subsidies via BFF (bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk)
  • Fase 3: goedkeuren plannen
  • Fase 4: keuze aannemer
  • Fase 5 : werken op het terrein

HOEVEEL KOST DIT?

€ 750.000, waarvan het merendeel betoelaagd
 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory