Watervalstraat - riolering


WAT GEBEURT ER?

De Watervalstraat wordt vernieuwd. De riolering is in slechte staat. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel en de nutsleidingen (water, elektriciteit, internet, ...) worden vernieuwd waar nodig.

In een dubbel rioleringsstelsel worden het afvalwater en het regenwater gescheiden afgevoerd. Zo kan wateroverlast vermeden worden, die veroorzaakt wordt wanneer een gemengd rioleringsstelsel het overtollige regenwater niet kan slikken. Een 2e belangrijke reden: regenwater dat in een riolering afgevoerd wordt, verdunt het afvalwater dat op de zuiveringsinstallaties toekomt. Daardoor vermindert het rendement van het waterzuiveringsproces. 

WANNEER BEGINNEN DE WERKEN?

Vanaf 15/4/2022: werken nutsleidingen (merkbare hinder)
Voorjaar 2023: rioleringswerken (zware hinder)

WANNEER ZIJN DE WERKEN GEDAAN?

Vermoedelijk najaar 2023

IN WELKE FASE ZIT HET PROJECT?

Het project zit in fase 3. 
  • Fase 1: budgettering en planning
  • Fase 2: keuze aannemer
  • Fase 3: werken door nutsmaatschappijen
  • Fase 4: rioleringswerken:
Stationsstraat – Delhaize
Delhaize – Van Hautestraat
Van Hautestraat – Fabriekstraat
Fabriekstraat 
  • Fase 5: private afkoppelingswerken
 
Een visueel overzicht van de fases in de rioleringswerken vindt u hier.  

HOEVEEL KOST DIT?

Raming € 2.305.279,88 excl. btw, waarvan +/- 40 % ten laste van het gemeentebestuur. 

 
 

 

Meldingen   Sitemap   Intranet   Privacyverklaring    

© GEMEENTE ARDOOIE - Polenplein 15 8850 Ardooie - Tel 051 74 40 40 | Alle rechten voorbehouden | Powered by The eForum Factory