Zoeken

Home  /  Vrije Tijd  /  Kinderopvang  /  Gezins - of groepsopvang via dienst opvanggezinnen

Gezins - of groepsopvang via dienst opvanggezinnen

 

Wat

Een gezins – of groepsopvang die aangesloten is bij een erkende dienst voor opvanggezinnen vangt de kinderen bij haar of hem thuis. Typisch voor deze vorm van opvang is de veilige en vertrouwde omgeving en de huiselijke sfeer die er heerst. Bij gezinsopvang worden nooit meer dan 8 kinderen gelijktijdig opgevangen. Bij groepsopvang worden wel meer dan 8 kinderen gelijktijdig opgevangen.  

 

Kwaliteit

De verantwoordelijke van elke dienst selecteert en begeleidt de onthaalouders. De dienst controleert tevens of je kind in een veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving terechtkomt. Alle opvanginitiatieven die bij een dienst zijn aangesloten volgden een professionele basisopleiding. Ze krijgen ook regelmatig bijscholing waardoor ze op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen in de wereld van de kinderopvang. Tijdens de huisbezoeken door de dienstverantwoordelijke wordt de opvang van uw kind nauwgezet besproken en opgevolgd. Kind & Gezin ziet toe op de kwaliteit van het werk van de diensten voor opvanggezinnen. Het inspectieverslag kan ingekeken worden via de dienst voor opvanggezinnen of kan opgevraagd worden via Kind & Gezin.  

 

Opvangmogelijkheden

De dienst voor opvanggezinnen brengt je in contact met een voor jou geschikte onthaalouder. Tijdens een gesprek met een medewerker van de dienst kan je nagaan welke opvang het beste bij jouw kind past. Zo biedt de dienst zowel dagopvang, voor- en naschoolse opvang als vakantie - opvang aan. In specifieke situaties kan de dienst de opvang verzekeren tijdens de nacht en / of tijdens het weekend. Ook wanneer je kind specifieke zorg nodig heeft, of een beperking, kan je bij de dienst terecht voor meer informatie.

  

Prijs

De opvangkosten worden door de ouders betaald aan de dienst voor opvanggezinnen, die op haar beurt de onthaalouder vergoedt. De prijs van opvang bij een onthaalouder die aangesloten is bij een erkende dienst voor opvanggezinnen is wettelijk geregeld en wordt berekend op het belastbaar inkomen van de ouders. Ook wordt bij de bepaling van de dagprijs rekening gehouden met het aantal kinderen ten laste. De kosten voor de opvang van kinderen tot en met 12 jaar kan aangegeven worden bij de belastingaangifte (= fiscaal aftrekbaar). . De kosten worden afgetrokken van je inkomen. Het bedrag dat je maximaal kan inbrengen is € 11,20  per dag per kind.

 

Afspraken

Kwaliteitsvolle opvang wordt in eerste instantie verkregen door met de onthaalouder duidelijke afspraken te maken en door een vertrouwensrelatie op te bouwen. Het is belangrijk om met het onthaalgezin te spreken wanneer er moeilijkheden zijn en om onmiddellijk te reageren wanneer iets dreigt mis te lopen.
Wanneer je met de onthaalouder niet tot een oplossing kan komen, neem je best contact op met de dienst waar de onthaalouder bij aangesloten is.

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken