Zoeken

Home  /  Vrije Tijd  /    /  IBO algemeen

IBO algemeen

Wat

Initiatieven voor Buitenschoolse Opvang (IBO's) richten zich tot kinderen uit het kleuter- en basisonderwijs. Er wordt opvang aangeboden voor en na de schooluren op schoolvrije dagen en op vakantiedagen. De opvang gebeurt in lokalen die daar speciaal voor ingericht zijn. Het speelgoed, de inrichting en de activiteiten zijn afgestemd op de leeftijd en de interesses van de kinderen. Op woensdagnamiddagen en op vakantiedagen worden activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Ook is er meestal een rustig plekje om huiswerk te maken. Er is minimum 1 begeleider voor 14 kinderen. Veel initiatieven voor buitenschoolse opvang werken nauw samen met andere initiatieven in de gemeente vb. speelpleinwerking, sportkampen.

Kwaliteit

IBO's krijgen een vergunning van Kind & Gezin wanneer zij aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. De gebouwen en de inrichting, het personeel en de manier van werken (pedagogische werking, ouderparticipatie & kinderparticipatie) worden gecontroleerd door Kind & Gezin en beantwoorden aan de kwaliteitsvereisten. De begeleiders genoten allen een opleiding en dienen op regelmatige basis bijscholing te volgen.   

Opvangmogelijkheden

De meeste erkende initiatieven hanteren de openingstijden van het basisaanbod (dit is van 7u00 tot 18u00). Het initiatief kan er ook voor kiezen om langere openingstijden te hanteren (vb. open vanaf 6u30 tot 18u30-19u00). Ook op schoolvrije dagen en vakantiedagen zorgt het IBO voor opvang. Wanneer je kind specifieke zorgen nodig heeft of een beperking, bespreek je best met de coördinator van het initiatief welke de opvangmogelijkheden zijn.    

Prijs

De ouderbijdragen worden bepaald door het organiserend bestuur (gemeentebestuur, OCMW of VZW). De prijs van opvang door een erkend initiatief voor buitenschoolse opvang is echter wettelijk geregeld: er zijn minima en maxima bepaald waarbinnen de bijdrage die je als ouder betaald moet vallen. De prijs hangt dus niet af van het inkomen van de ouder en kan verschillen van initiatief tot initiatief. Het IBO moet wel duidelijk en op voorhand meedelen wat de opvangprijs is en welke bijkomende kosten er zijn. De ouderbijdrage dekt het geheel van de verblijfkosten met uitzondering van drank en middagmaal die vrijblijvend wordt aangeboden. Er kan ook een sociaal tarief worden toegestaan op verslag van de sociale dienst van het OCMW. Het sociaal tarief bedraagt 50% van de ouderbijdrage, in sommige gevallen kan het organiserend bestuur ook gratis opvang toestaan. De opvangkosten voor kinderen tot en met 12 jaar kan je inbrengen op je belastingaangifte. Deze worden afgetrokken van je inkomen. Er wordt aan de ouders van die kinderen een fiscaal attest bezorgd. Het bedrag dat je maximaal kan inbrengen is €11,20  per dag per kind. 

Afspraken

Kwaliteitsvolle opvang impliceert tevens dat er duidelijke afspraken dienen gemaakt te worden met de begeleiding. Spreek hen of de coördinator aan wanneer er moeilijkheden zijn en reageer onmiddellijk wanneer iets zou mislopen.

Logo Filoe


 

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken