Zoeken

Home  /  Vrije Tijd  /    /  Opvang tijdens schoolvakanties

Opvang tijdens schoolvakanties

Tijdens de schoolvakanties worden er tegenwoordig voor kinderen (en jongeren) veel interessante activiteiten en kampen georganiseerd.

Je kan, met wat zoekwerk en een flinke portie planning en organisatie, tijdens de schoolvakanties opvang voor je kroost regelen door ze aan deze activiteiten of kampen te laten deelnemen. 

Deze activiteiten vallen buiten de verantwoordelijkheid van Kind & Gezin. Om je als ouder een zo volledig mogelijk beeld te geven van wat er bestaat, hebben we ze hier toch kort opgenomen. 

Speelpleinwerking

De gemeente Ardooie heeft tijdens de vakantiemaanden juli en augustus een speelpleinwerking. In zo'n speelpleinwerking worden activiteiten en spelletjes georganiseerd en soms zijn er daguitstappen en extraatjes.

De kinderen spelen onder begeleiding van monitoren die een opleiding hebben gevolgd.

Meer informatie over speelpleinwerking, de leeftijd van de kinderen die er terecht kunnen, de openingsuren en de prijs vind je bij de Jeugddienst van de gemeente, tel. 051/74 40 40. 

Sportkampen

Tijdens de vakantieperiodes organiseert de gemeentelijke sportdienst tal van sportweken. Meer informatie over het aanbod, de prijs en de manier van inschrijven kan je krijgen bij de gemeente sportdienst, 051/57.50.20.

Kleuter – en midzomerkampen

Kleuter (3 – 6 jaar) – en midzomerkampen (voor kinderen van 7 – 9 jaar) worden ook georganiseerd in de gemeente. Aan de hand van een vooraf bepaald thema, beleven de kinderen een week vol crea, fantasie, spel en beweging. Er wordt gewerkt in groepjes van max. 15 kinderen, zodat de kinderen op een rustige manier de vakantie kunnen beleven.
De monitoren zijn min. 19 jaar en volg(d)en een pedagogische / didactische opleiding, of werden gelijkgesteld door ervaring. 

Andere

Bij volgende instanties kan je terecht voor georganiseerde sport-, crea- en taalkampen:

BLOSO, de instelling die in Vlaanderen sport wil promoten, heeft jaarlijks een uitgebreid en gevarieerd aanbod aan sportweken, sportkampen voor kinderen en jongeren vanaf 8 jaar. Wil je de brochure ontvangen, of wil je meer informatie over het aanbod, de prijs en de manier van inschrijven, bel dan naar 02/209 45 84 of e-mail: sportkampen@bloso.be

SPORTA (tel. 014/54 80 72) en TOP VAKANTIE (tel. 02/648 98 23) organiseren (sport)kampen voor kinderen en jongeren.

CREFI, de jeugddienst opgericht door de Gezinsbond, organiseert vakanties, cursussen en spelnamiddagen voor kinderen en jongeren (tel. 02/507 88 33 of e-mail: crefi@gezinsbond.be)

De meeste ZIEKENFONDSEN (mutualiteiten) organiseren kampen en reizen voor kinderen en jongeren. Meer informatie over het aanbod en prijzen vind je bij je mutualiteit.

De Gouden Gids vermeldt onder rubriek 7286 tal van organisaties die sport-, taal- en creakampen aanbieden.

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken