Zoeken

Home  /  Vrije Tijd  /    /  Zelfstandige gezinsopvang

Zelfstandige gezinsopvang

Wat

Een zelfstandige gezinsopvang vangt kinderen op in gezinsverband. Deze onthaalouder vangt dus kinderen op bij haar of hem thuis en werkt op zelfstandige basis.
 
Wanneer de opvang voldoet aan de wettelijke voorwaarden, krijgt de onthaalouder van Kind & Gezin een vergunning. In deze kleinschalige opvanginstelling kunnen maximaal 8 kinderen tegelijkworden opgevangen.

Kwaliteit

Organisatoren van een zelfstandige gezinsopvang hebben een vergunning van Kind en Gezin, wat betekent dat er toezicht is op de kwaliteit van de opvang.

Kind & Gezin controleert of je kind in een veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving terechtkomt. Kwaliteitsvolle opvang verkrijg je door duidelijke afspraken te maken en door een vertrouwensrelatie op te bouwen met de onthaalouder. Het inspectieverslag van Kind & Gezin kan via de voorziening of via Kind en Gezin opgevraagd worden.

Opvangmogelijkheden

De organisator beslist zelf over de openingsuren en over welke kinderen opgevangen worden. In een gesprek met de verantwoordelijke kan je nagaan of het opvangaanbod overeenstemt met jouw opvangbehoefte. Behalve dagopvang mogen deze instellingen ook nacht- en weekendopvang aanbieden, evenals opvang buiten de schooltijd of op vakantiedagen.

Wanneer je kind specifieke zorgbehoeften, of een beperking heeft, bekijk je best samen met de onthaalouder de mogelijkheden.

Prijs

Evenals de openingsuren wordt ook de prijs van de opvang door de organisator bepaald. Dit moet echter wel duidelijk en op voorhand meegedeeld worden aan de ouders.

De opvangkosten voor kinderen tot en met 12 jaar aangegeven worden bij de belastingaangifte (=fiscaal aftrekbaar). Er wordt aan de ouders van die kinderen een fiscaal attest bezorgd. Het bedrag dat kan ingebracht worden is maximaal €11,20 per dag en per kind.

Afspraken

Wanneer voor deze vorm van opvang gekozen wordt, is het van belang om niet alleen de gemaakte afspraken over de prijs, de uren en de vakantie contractueel vast te leggen, maar ook duidelijk te zijn over de verwachtingen die je als ouder hebt omtrent de omgang met je kind op het vlak van dagindeling, slaap- en eetgewoonten, spel, enz.

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken