Zoeken

Home  /  Vrije Tijd  /  Kinderopvang  /  Zelfstandige groepsopvang

Zelfstandige groepsopvang

Wat

Een zelfstandige groepsopvang is een grootschalige zelfstandige opvangvoorziening, waar kinderen in groepsverband worden opgevangen. Deze hebben minimaal 8 opvangplaatsen. Alle  initiatieven voor groepsopvang hebben een vergunning van Kind & Gezin.

Kwaliteit

De vergunning van K & G garandeert dat de instelling voldoet aan bepaalde minimale (wettelijke) voorwaarden. Heel belangrijk hierbij is de ruimte en inrichting, de veiligheid, de opvoedkundige benadering en de gezondheid van de kinderen. De opvanginstellingen worden bij de start door Kind & Gezin gecontroleerd en hierna worden ze op regelmatige tijdstippen opnieuw onder de loep genomen. Het inspectieverslag kan via de voorziening of via Kind & Gezin opgevraagd worden.

 

Opvangmogelijkheden

De verantwoordelijke van de groepsopvang beslist zelf over de openingsuren en over welke kinderen opgevangen worden. In een gesprek met de verantwoordelijke kan je nagaan of het opvangaanbod overeenstemt met jouw opvangbehoefte. Behalve dagopvang mogen deze instellingen ook nacht- en weekendopvang aanbieden, evenals opvang buiten de schooltijd of op vakantiedagen. Wanneer je kind specifieke zorgbehoeften of een beperking heeft, bekijk je best samen met de verantwoordelijke de mogelijkheden.

 

 

Prijs

Een zelfstandige groepsopvang  bepaalt zelf de openingsuren. Ook de prijs van de opvang door de verantwoordelijke bepaald.

 

Bij een IKG - groepsopvang wordt de opvangprijs bepaald volgens het inkomen (IKG systeem). Dit moet echter wel duidelijk en op voorhand meegedeeld worden aan de ouders. Enkel wanneer de opvanginstelling over een vergunning van K & G beschikt, kunnen de opvangkosten voor kinderen tot en met 12 jaar aangegeven worden bij de belastingsaangifte (=fiscaal aftrekbaar). Er wordt aan de ouders van die kinderen een fiscaal attest bezorgd. Het bedrag dat maximaal kan ingebracht worden is € 11,20  per dag en per kind.

 

Afspraken

Wanneer voor deze vorm van opvang gekozen wordt, is het van belang om niet alleen de gemaakte afspraken over de prijs, de uren en de vakantie contractueel vast te leggen, maar ook duidelijk te zijn over de verwachtingen die je als ouder hebt omtrent de omgang met je kind op het vlak van dagindeling, slaap- en eetgewoonten, spel, enz.

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken