Zoeken

Home  /  Wonen  /  Bouwen en verbouwen  /  Aanvraag kadastraal uittreksel

Aanvraag kadastraal uittreksel

Vanaf 1 november 2018 kan een kadastraal uittreksel aanvragen online gebeuren via www.myminfin.be. Op die manier krijgt de aanvrager dat uittreksel goedkoper en sneller.

Tot nu moest men een kadastraal uittreksel via een formulier aanvragen in een kantoor van de FOD Financiën. De levering ervan nam tien dagen in beslag en was duurder. Vanaf 1 november 2018 volstaat het dat de burger of de onderneming zich aanmeldt op www.myminfin.be en het kadastraal uittreksel aanvraagt in de rubriek ‘Mijn vermogen’ > ‘Online kadastrale uittreksels’. Binnen de 48 uur is het gevraagde en betaalde uittreksel beschikbaar in MyMinfin en kan de aanvrager het raadplegen en/of downloaden.

De via MyMinfin gevraagde en betaalde online uittreksels worden grotendeels automatisch aangemaakt en vereisen geen menselijke tussenkomst meer. De kadastrale uittreksels zijn hierdoor goedkoper dan wanneer ze worden aangevraagd via het traditionele formulier en de tarieven liggen forfaitair vast. Wanneer de aanvraag slaat op eigen, onroerende goederen is de levering gratis. De aanvraag kan gebeuren 7 dagen op 7.

Voortaan kunnen twaalf geldige motieven ingeroepen worden om een kadastraal uittreksel te bekomen. Afhankelijk van de identiteit van de aanvrager en het motief van de aanvraag zijn er meer of minder documenten beschikbaar.

Kadastrale inlichtingen worden NIET afgegeven aan het loket stedenbouw in de gemeente (art. 504 van WIB 92)! Enkel de administratie van het Kadaster is ertoe gemachtigd uittreksels of afschriften van kadastrale gegevens uit te reiken! Deze wettelijke bepaling betreft eveneens mondelinge inlichtingen!

 
minfin

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken