Zoeken

Home  /  Wonen  /  Bouwen en verbouwen  /  Inname openbaar domein

Inname openbaar domein

Als je voor een verhuis of werken aan je huis of pand het openbaar domein wil innemen, dan heb je hier steeds een vergunning voor nodig. De inname kan bijvoorbeeld nodig zijn voor het plaatsen van een stelling, container, verhuiswagen, enz. 

De nodige verkeerssignalisatie om de inname veilig te laten verlopen zit vervat in de aanvraag. 

Vanaf 1 februari 2021 zijn we overgeschakeld naar een nieuw systeem om de aanvraag in te dienen.

Hoe je het nieuwe aanvraagformulier dient in te vullen wordt op volgende pagina uitgelegd:
https://merkator.freshdesk.com/support/solutions/articles/9000121169-invullen-aanvraagformulier

Er is ook een korte voorbeeldvideo beschikbaar, die je toont hoe je formulier dient in te vullen:
https://www.youtube.com/watch?v=6FI354gOH5E

Enkele aandachtspunten 

 • Probeer de bereikbaarheid en zichtbaarheid van handel en horeca maximaal te behouden. Bij inname voor een winkel of horecazaak, maak je zelf afspraken met de uitbaters.
 • Vermijd terrassen, marktgebied op zaterdag en braderieën.
 • Hou rekening met de bereikbaarheid van scholen en toeristische attracties.
 • Voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap worden bij voorkeur niet ingenomen.
 • Als de toegang tot een garage wordt gehinderd, maak dan een akkoord met de gebruiker. 

Voorwaarden

Iedereen kan een aanvraag indienen. Zowel de aannemer, als de bouwheer zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de inname openbaar domein.
Bijgevolg vraag je als aannemer best vooraf aan de bouwheer of hij een vergunning inname openbaar domein heeft. 
De termijn waarop je je aanvraag moet indienen is minimum 10 dagen voor de inname 

Procedure

Je kan een inname openbaar domein aanvragen via volgende knop:

Aanvraag Inname Openbaar Domein

 Elke aanvraag wordt bekeken: 

 • in functie van verkeersveiligheid
 • reeds geplande evenementen
 • doorgaand verkeer
 • na advies politie
 • inname langer dan 10 dagen of afsluiten weg moet goedgekeurd worden door het college van Burgemeester en Schepenen

Bedragen 

 • Inname < 10 dagen: gratis
 • Inname > 10 dagen:
  • Oppervlakte inname < 15m²: €3 / dag
  • Oppervlakte inname > 15m² en < 30m²: €6 / dag
  • Oppervlakte inname > 30m² en < 60m²: €10 / dag
  • Oppervlakte inname > 60m²: €20 / dag
 • Afsluiten weg: €50 / dag

 Verlenging 

Heb je de vergunning al aangevraagd maar wil je deze verlengen of verschuiven dan kan dit ook online of mail naar mail naar td@ardooie.be.

 Goedkeuring 

De eventuele goedkeuring zal worden verzonden naar de aanvrager of kan men komen afhalen aan de balie.

 Parkeerverbod 

Particulieren kunnen, via de aanvraag inname tot openbaar domein, bij de gemeente borden aanvragen voor parkeerverbod.
Deze worden door de gemeente geleverd en geplaatst.

 

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken