Zoeken

Home  /  Wonen  /  Bouwen en verbouwen  /  Omgevingsvergunning  /  Openbaar Onderzoek

Openbaar Onderzoek

Wat?

Tijdens de aanvraagprocedure voor een omgevingsvergunning wordt er in sommige gevallen een openbaar onderzoek gehouden.

Inwoners kunnen de aanvraag dan inkijken en er eventueel bezwaar tegen indienen.

Een openbaar onderzoek duurt 30 dagen en wordt bekendgemaakt door:

Wanneer?

Er wordt een openbaar onderzoek georganiseerd bij onder andere:

 • een afwijking van een gemeentelijk of provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, het bijzonder plan van aanleg of de niet-vervallen verkaveling
 • gebouwen en constructies met een oppervlakte van meer dan 500m² of een bruto volume van meer dan 3000 m³ (uitgezonderd industriegebied)
 • reliëfwijzingen, ontbossen, aanleggen van recreatieve terreinen met een oppervlakte van meer dan 1000 m²
 • vergunningsaanvragen voor zonevreemde woningen
 • werken en handelingen aan of palend aan een beschermd monument of dorpsgezicht
 • MER-plichtige werken (milieu-effectrapportering)
 • in sommige gevallen het verkavelen van gronden of voor de bijstelling van een dergelijke omgevingsvergunning
 • exploitatie van een klasse I-ingedeelde inrichting of activiteit
 • ...

 Bezwaar indienen 

De dag na de aanplakking kan iedereen 30 dagen lang zijn bezwaren betreffende het openbaar onderzoek indienen.  

Hoe?  

 • Via het omgevingsloket – Acties – Beroepschrift indienen
 • Aangetekend versturen naar het college van burgemeester en schepenen – Polenplein 15 Ardooie
 • Indienen aan het loket dienst Stedenbouw 

Wat staat in een bezwaarschrift?

 • Naam en adres van de beroepsindiener,
 • Het dossiernummer (OMV201XXXXXXX),
 • De gevolgen die de beroepsindiener ondervindt door de beslissing,
 • Redenen waarom het beroep wordt ingesteld,
 • Eventuele bewijsstukken bijgevoegd in het dossier.
 • Datum en handtekening 

Wat gebeurt er met uw  bezwaarschrift ? 

De grond van uw bezwaar zal door de gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar opgenomen worden in het verslag voor het College van Burgemeester en Schepenen.

Het College zal dan een uiteindelijke beslissing nemen.

Afdelingen
Milieu: 
Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051 74 03 64
 
Stedenbouw:
Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051 74 03 53

Openingsuren

voormiddag namiddag
ma 09u00-12u00  13u30-17u00
di 09u00-12u00  gesloten
wo 09u00-12u00  13u30-17u00
do 09u00-12u00  gesloten
vr 09u00-12u00  13u30-17u00
za gesloten gesloten
zo gesloten gesloten

Medewerkers

Afdeling Milieu: 

Schoonbaert Chris
Tel 051 74 03 64
milieu@ardooie.be

 
Afdeling Stedenbouw:
Kris Devoldere
T 051 74 03 53
 
 
 
 

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken