Zoeken

Home  /  Wonen  /  Bouwen en verbouwen  /  Omgevingsvergunning  /  Procedure omgevingsvergunning

Procedure omgevingsvergunning

1. De aanvraag of melding wordt digitaal ingediend via het omgevingsloket. 

De Gemeente Ardooie bekijkt binnen de 30 dagen of dat deze vergunningsaanvraag of melding ontvankelijk en volledig is. 

Is het dossier onvolledig? Dan ontvangt u een onvolledigheidsbewijs waarin staat welke documenten ontbreken. De procedure wordt automatisch stopgezet. 

Is het volledig? Dan krijgt u een volledigheidsbewijs en een dossiernummer. De procedure begint te lopen. 

De Vlaamse overheid legt aan nieuwbouwwoningen en gerenoveerde woningen een aantal eisen op om de energieprestatie van deze woningen te verbeteren: de EPB-eisen. U moet deze eisen volgen bij de bouw of renovatie van uw woning, Meer informatie vindt je op energieprestatieregelgeving

2. Openbaar onderzoek 

De gemeente start in bepaalde gevallen een openbaar onderzoek. Zo krijgt iedereen de kans om bezwaar te uiten tegen de stedenbouwkundige vergunning. 

Bezwaren kan men indienen via het omgevingsloket – publiek

Bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek ingediend worden, leiden niet automatisch tot een weigering van de aanvraag. Het schepencollege zal zich uitspreken over de bezwaren. 

3. Verslag stedenbouwkundig ambtenaar 

De omgevingsambtenaar toetst uw aanvraag aan de goede ruimtelijke ordening. Hij houdt rekening met de opgevraagde verplichte en niet-verplichte adviezen. 

Eveneens zal hij het ingediend dossier controleren of deze voldoet aan eventuele:

 • voorschriften van het gewestplan,
 • voorschriften bijzonder plan van aanleg (BPA),
 • verkavelingsvoorschriften 

Dan stelt hij een verslag op en legt dit voor aan het college. 

4. Beslissing Schepencollege

Het college neemt een beslissing ten laatste 75 kalenderdagen na datum van het volledigheidsbewijs (of 105 dagen bij een dossier met een openbaar onderzoek).

Het collega zal zijn beslissing houden rekening houdend met:

 • Het verslag van de omgevingsambtenaar,
 • eventuele ingediende bezwaren tijdens het openbaar onderzoek. 

Bij een positieve beslissing zal een afschrift van de beslissing worden opgezonden.  

5. Ophangen Bekendmaking Beslissing Omgevingsvergunning 

De bekendmaking van de beslissing moet binnen de 10 dagen na de beslissing worden aangeplakt en dit moet zichtbaar zijn gedurende een periode van 30 dagen. 

De termijn voor derden (bijvoorbeeld de buurman, …) om beroep aan te tekenen tegen de vergunningsbeslissing begint te lopen de dag na deze van de aanplakking. Hoe langer de verkrijger van de stedenbouwkundige vergunning dus wacht om over te gaan tot aanplakking, hoe langer derden in beroep kunnen gaan tegen deze vergunningsbeslissing.

 De aanplakking:

 • Op een plaats aan de openbare weg – goed zichtbaar – dus NIET midden het perceel!
 • Ligt het perceel niet aan een openbare weg, dan dient de aanplakking toch te gebeuren maar dan aan de dichtstbijzijnde gelegen openbare weg
 • Op een schutting, muur of op en paal bevestigd bord
 • Op de grens van het betrokken terrein of de toegang tot dit terrein
 • Op ooghoogte en met de tekst gericht naar de openbare weg
 • Dient gedurende de gehele aanplakkingstermijn goed zichtbaar en leesbaar gehouden te worden 

6.  Start van de werken

Als u niet binnen 35 dagen, vanaf de dag van aanplakking, op de hoogte wordt gebracht van de instelling van een administratief beroep, dan mag u beginnen met de werken. U brengt de gemeente op de hoogte van de startdatum van de werken via het omgevingsloket.

Na aflevering van de vergunning moet u binnen 2 jaar met de werken starten. De vergunning vervalt als:

 • je niet binnen 2 jaar met de werken begint,
 • de constructie binnen 3 jaar niet winddicht is,
 • de werken 2 jaar lang onderbroken worden. 

7. Einde van de werken 

Na het beëindigen van de werken moet men dit meedelen aan de gemeente. Dit kan opnieuw via het omgevingsloket. 

Afdelingen
Milieu: 
Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051 74 03 64
 
Stedenbouw:
Polenplein 15
8850 Ardooie 
Tel 051 74 03 53

Openingsuren

voormiddag namiddag
ma 09u00-12u00  13u30-17u00
di 09u00-12u00  gesloten
wo 09u00-12u00  13u30-17u00
do 09u00-12u00  gesloten
vr 09u00-12u00  13u30-17u00
za gesloten gesloten
zo gesloten gesloten

Medewerkers

Afdeling Milieu: 

Schoonbaert Chris
Tel 051 74 03 64
milieu@ardooie.be

 
Afdeling Stedenbouw:
Kris Devoldere
T 051 74 03 53
 
 
 
 

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken