Zoeken

Home  /  Wonen  /  Bouwen en verbouwen  /  Water  /  Grondwaterwinning

Grondwaterwinning

Om het grondwater in Vlaanderen zo goed mogelijk te beschermen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen vooraleer je zelf grondwater mag winnen.

 Meldingsplicht 

Een grondwaterwinning moet je steeds melden aan de VMM.

De VMM bezorgt deze gegevens aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarin de grondwaterwinning ligt, en aan de watermaatschappij. De gegevens van klasse 1 grondwaterwinningen worden doorgegeven aan de deputatie van de provincieraad en de afdeling milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie. 

Je eigen waterwinning kan men aanmelden via de Vlaamse Milieumaatschappij

Vergunningsplicht

Voor het oppompen van grondwater is een vergunning nodig. Die vergunning is een onderdeel is van de algemene milieuvergunning.

Hierop gelden twee uitzonderingen:

  • Winningen waarbij het water uitsluitend met een handpomp wordt opgepompt.
  • Een grondwaterwinning van minder dan 500 m3/jaar waarvan het water alleen wordt gebruikt voor huishoudelijke toepassingen.

Zijn deze uitzonderingen niet voor jou van toepassing? Controleer dan of je een vergunning moet aanvragen of een melding moet indienen in de Databank Ondergrond Vlaanderen. Je kan er ook de nodige formulierendownloaden.

De VMM heeft  een adviserende rol. Het zijn de gemeentebesturen of provinciebesturen (afhankelijk van het type winning) die de vergunning toekennen.

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken