Zoeken

Home  /  Wonen  /  Bouwen en verbouwen  /  Water  /  Gemeentelijke subsidie infiltratievoorziening

Gemeentelijke subsidie infiltratievoorziening

Waarom? 

Infiltratie van niet verontreinigd regenwater in de bodem is een maatregel waar het milieu je zeer dankbaar voor is. Het regenwater sijpelt door de bodem en vult de grondwaterreserves aan. 

Er zijn veel manieren waarop je kan infiltreren. Bijna voor elke situatie valt er wel iets te bedenken. Het is uiteraard wel belangrijk dat het systeem met de nodige kennis wordt ontworpen en aangelegd. 

Hoeveel bedraagt de premie? 

De gemeente voorziet een subsidie van  € 500 voor infiltratievoorzieningen. 

Voorwaarden

De infiltratievoorziening dient te voldoen aan de richtlijnen zoals deze bepaald zijn in ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid in Vlaanderen’, meer bepaald Hoofdstuk 12 ‘hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen’ en in tweede instantie aan de technische voorwaarden van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten e.a. (2013):

  • De infiltratievoorziening moet voldoen aan volgende eisen:
    • Het buffervolume moet in verhouding staan tot het gerealiseerd infiltratiedebiet.
    • Het buffervolume van de infiltratie voorziening moet minimaal 300 liter per begonnen 20 m² aangesloten verharde oppervlakte (grondoppervlakte en dakoppervlakte) bedragen. Wanneer waterdoorlatende klinkers worden gebruikt, kan de helft van de aangesloten verharde oppervlakte in rekening worden gebracht om het buffervolume te bepalen.
    • De oppervlakte van de infiltratievoorziening moet minimaal 2 m² per begonnen 100 m² aangesloten verharde oppervlakte bedragen.
  • Op de infiltratievoorziening wordt minstens 50 m² dakoppervlak of verharding aangesloten.
  • De hemelwaterinstallatie en/of infiltratievoorziening is gebouwd na 31 december 2007 volgens, of in overeenstemming gebracht met, de code van goede praktijk voor hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen en in tweede instantie met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening.
  • Een (voor eensluidend verklaard) afschrift van de facturen dient door de bouwheer voorgelegd te worden. 

Gemeentelijk reglement en aanvraagformulier 

 

Meer info betreffende infiltratie van regenwater kan men vinden bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

Tel 051 74 03 64

Openingsuren

voormiddag namiddag
ma 09u00-12u00  13u30-17u00
di 09u00-12u00  gesloten
wo 09u00-12u00  13u30-17u00
do 09u00-12u00  gesloten
vr 09u00-12u00  13u30-17u00
za gesloten gesloten
zo gesloten gesloten

Medewerkers

Afdeling Milieu: 

Schoonbaert Chris
Tel 051 74 03 64
milieu@ardooie.be

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken