Zoeken

Home  /  Wonen  /  Milieu en natuur  /  AMAR

AMAR

Het adviseren van het gemeentebestuur over het gemeentelijke milieu- en natuurbeleid, hetzij op verzoek van het Schepencollege, hetzij op verzoek van de gemeenteraad, hetzij op eigen initiatief. 

De gemeentelijke adviesraad wordt in ieder geval om advies gevraagd over het ontwerp van gemeentelijk milieujaarprogramma, over het ontwerp van gemeentelijk milieubeleidsplan en de gemeentelijke plannen die van belang zijn voor het behoud en de ontwikkeling van de natuurlijke structuur en de algemene natuurkwaliteit in de gemeente.

Het onderzoeken van de problemen die rechtstreeks verband houden met de zorg voor de bescherming en verbetering van het leefmilieu en het creëren van een positieve mentaliteit ten opzichte van het leefmilieu, met de nadruk op educatie en voorlichting naar de bevolking toe. (zie www.amar.be).

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken