Zoeken

Home  /  Wonen  /  Milieu en natuur  /  Interne milieuzorg Ardooie

Interne milieuzorg Ardooie

"Een beter milieu begint bij jezelf". De gemeente Ardooie moet er niet alleen voor zorgen dat er op haar grondgebied gewerkt, gewoond en ontspannen wordt met zoveel mogelijk respect voor milieu en natuur, ook binnen de eigen gemeentelijke werking en diensten kan dit nagestreefd worden.

Voor de gemeente betekent interne milieuzorg dat ze een beleid uitstippelt en haar diensten zodanig organiseert dat er gewerkt wordt met zorg voor het milieu.De gemeente Ardooie wil een goed beleid voeren en dat betekent dat er ook met zorg voor het milieu wordt gewerkt. Overheidsdiensten dragen immers, net als bedrijven, een verantwoordelijkheid tegenover hun leefomgeving.

Bovendien wil de gemeente ook een voorbeeldfunctie vervullen. Wat de gemeente immers vraagt aan anderen, moet ze ook zelf waarmaken. Meer nog, door extra inspanningen kan de gemeente inspirerend zijn voor inwoners, bezoekers, andere besturen en bedrijven.

Op het Hofland, het brandweerarsenaal, de gemeenteschool en de Ark zijn elektrische zonnepanelen geplaatst zodat er milieuvriendelijke energie wordt opgewekt.

In de sporthal "De Ark" is de verlichting in de grote sportzaal vervangen door energiezuinige led-verlichting. De verlichting in de kleine sportzaal wordt in 2019 eveneens vervangen door led-verlichting.

Een verantwoordelijke is aangesteld om te zien of de afvalstoffen apart worden gesorteerd, zo wordt o.m. PMD, glas en papier apart ingezameld.

Chemische bestrijdingsmiddelen bevatten giftige stoffen die niet alleen schadelijk zijn voor de organismen waarvoor ze bedoeld zijn. Ze kunnen ook het milieu, mens en dier schade toebrengen. De gemeente Ardooie streeft ernaar het gebruik ervan zoveel mogelijk te vermijden. Enkel op het kerkhof van Ardooie worden er nog bestrijdingsmiddelen ingezet.

 

 

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken