Zoeken

Home  /  Wonen  /  Milieu en natuur  /  Vergunningsplicht feestvuurwerk

Vergunningsplicht feestvuurwerk

In Ardooie is het niet toegestaan vuurwerk af te steken zonder vergunning. Een vergunning dient u minstens 14 dagen vooraf aan te vragen via dit meldingsformulier.

Op oudejaarsnacht geldt een uitzondering. Dan kan vuurwerk afgestoken worden tussen 23u30 en 0u30. Dan moet weleen melding gebeuren, uiterlijk op 26 december, via bovenstaand formulier. Het vuurwerk kan dan afgestoken worden op privaat domein (dus niet op de openbare weg).

Wensballonnen zijn verboden wegens te groot brandgevaar.

Opgelet, vuurwerk is geen speelgoed ! Het zijn springstoffen die niet iedereen in handen mag krijgen. Verkeerd gebruik ervan kan zware brandwonden of schade aan huizen en auto’s veroorzaken.

Enkele tips

  • Koop enkel in erkende en gespecialiseerde winkels.
  • Sla het vuurwerk op buiten het bereik van kinderen en op een droge plaats.
  • Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing.
  • Breng dieren naar een veilige plaats. Vooral honden en paarden zijn bang voor het lawaai van vuurwerken kunnen schrikken.
  • Steek geen vuurwerk aan bij hevige wind.
  • Vermijd alcohol voor en tijdens het afsteken : bij het omgaan met springstoffen moet je nuchter zijn.
  • Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van een vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan en wacht tot de eerste pijl voldoende hoog zit voor je een andere pijl in dezelfde buis plaatst.
  • Houd voldoende afstand van het vuurwerk en steek lonten aan met gestrekte arm.
  • Steek nooit opnieuw een lont aan die niet heeft gewerkt.

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken