Zoeken

Home  /  Wonen  /  Milieu en natuur  /  Vergunningen  /  Omgevingsvergunning milieubelastende activiteiten

Omgevingsvergunning milieubelastende activiteiten

Voor het uitbaten van een hinderlijke inrichting is een omgevingsvergunning vereist.
Naargelang de aard en belangrijkheid van de milieueffecten worden alle inrichtingen ingedeeld in drie klassen: inrichtingen van klasse 1, klasse 2 en klasse 3.

De melding is de eenvoudigste procedure en dus van toepassing voor de minst hinderlijke inrichtingen, bijvoorbeeld opslag van stookolie tot en met 20.000 liter, propaangastank,...

Klasse omgevingsvergunning

Wat betreft de omgevingsvergunningen dient een onderscheid te worden gemaakt tussen de verschillende omgevingsvergunningen:

  • Klasse 1 waarvoor de deputatie van West-Vlaanderen bevoegd is,
  • Klasse 2, door het College van Burgemeester en Schepenen wordt verleend - procedure aanvraag omgevingsvergunning,
  • Klasse 3, door het College van Burgemeester en Schepenen wordt verleend - procedure melding.

De klasse wordt bepaald door het soort activiteit en het vermogen van de toestellen.

Hoe aanvragen

Een aanvraag kan men indienen via het omgevingsloket.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de milieudienst van Ardooie. 

 

Meldpunt

Heb je iets te melden aan de gemeentediensten? Meld alles online en voeg nuttige info toe aan je melding.

Melding maken